Start samenwerking Raad van Kinderen

Maandag 16 januari is met een presentatie het startschot gegeven voor een samenwerking met de Raad van Kinderen. Een Raad van Kinderen onderzoekt strategische dilemma’s van bedrijven en organisaties. Zij geven ideeën over mogelijke oplossingen. De komende maanden gaan de kinderen van groep 7/8 van Openbare Daltonschool De Reiziger in Apeldoorn nadenken over hoe mens en hond goed kunnen samenleven.

Beeld: ©RDA

Relatie tussen mensen en honden.

De school heeft uit een aantal opties dit onderwerp gekozen. Het onderwerp sluit aan bij een zienswijze die de staatssecretaris heeft gevraagd over houderijvoorschriften bij honden waarmee maatschappelijk onacceptabel gedrag van honden kan worden voorkomen. Omdat de RDA zich zowel op wetenschappelijke als op maatschappelijke en ethische inzichten baseert, vindt hij het belangrijk om te vernemen hoe kinderen denken over de relatie tussen mensen en honden.

Door de Raad van Kinderen te betrekken bij het nadenken over de positie van dieren wil de RDA ook invulling geven aan het vergroten van kennis ten aanzien van dierhouderij en dierenwelzijn bij kinderen in het basisonderwijs. De Missing Chapter Foundation zal de RDA en de kinderen begeleiden in dit traject.