Beheers en verklein populaties zwerfkatten

Dat adviseert de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) aan de staatsecretaris van Economische Zaken. Katten zijn de voornaamste overbrengers van infectieziekten toxoplasmose en Toxocara.

Directeur-Generaal Hans Hoogeveen en Prof. dr. Frans van Knapen (RDA)

Bij zwerfkatten ligt het aantal geïnfecteerde dieren hoger dan bij gewone katten. De Raad pleit ervoor om deze gezondheidsrisico’s te beperken. Hiertoe hebben zij een aantal maatregelen voorgesteld die gericht zijn om het aantal zwerfkatten te verkleinen en het voorkomen van besmetting van mensen en dieren door een besmette omgeving.

Op donderdag 29 juni 2016 heeft Directeur-Generaal Hans Hoogeveen uit handen van Frans van Knapen, forumvoorzitter van ‘Vat op de Zwerfkat’, zowel het rapport als de samenvatting ontvangen.

In diverse media is aandacht geschonken aan de Zienswijze.