Meer inzicht nodig in diergezondheid en dierenwelzijn bij vervolg antibioticabeleid

Zorg voor betrouwbare gegevens over ziekte, sterfte, antibioticagebruik, risicofactoren en welzijn in de dierhouderij, en ontwikkel indicatoren om diergezondheid en dierenwelzijn te monitoren. Onderzoek en praktijk kunnen daar dan op voortbouwen.

Dat adviseert de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) in een vandaag verschenen zienswijze. De RDA was gevraagd om een uitspraak over de invloed van het verminderde antibioticagebruik op diergezondheid en dierenwelzijn, maar concludeerde dat daarvoor nog te weinig betrouwbare gegevens voorhanden zijn.

Staatssecretaris van Dam (ministerie van Economische Zaken) heeft onze zienswijze aan de Tweede Kamer aangeboden. Hij zal deze bij de vormgeving van het vervolgbeleid betrekken en hierover in mei aan de Tweede Kamer rapporteren. Van Dam en minister Schippers (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) onderschrijven de adviezen van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Ze zijn overgenomen en uitgewerkt in de plannen van de sectoren en KNMvD, de beleidsaanpak en de onderzoeksagenda voor de komende jaren (zie ook vervolgbeleid antibiotica in de veehouderij). Onderstaand ook de aanbiedingsbrief van staatssecretaris van Dam aan de Tweede Kamer.