Eerste exemplaar jaarverslag 2014 overhandigd aan de heer Hans Hoogeveen

Directeur-generaal Agro en Natuur van Economische Zaken, de heer Hans Hoogeveen, ontving het eerste exemplaar van het RDA jaarverslag 2014 van de voorzitter, Frauke Ohl.

De heer Hans Hoogeveen (Directeur-generaal Agro en Natuur van Economische Zaken) en mevouw Frauke Ohl (voorzitter RDA)

De Raad voor Dierenaangelegenheden vindt het belangrijk om haar resultaten voor een breed publiek beschikbaar te maken. Terugkijkend op  het afgelopen jaar constateren we dat veel in gang is gezet. Bijvoorbeeld de evaluatie over de periode 2008-2014, een groot aantal zienswijzen op eigen initiatief en uitwerking van zienswijzen op verzoek van de staatssecretaris.

In het jaar 2014 vond ook de eerste Vaarkamplezing plaats ter nagedachtenis van oud-voorzitter Henk Vaarkamp en kwam de gevraagde zienswijze ‘Onder Voorwaarden Houden van Dieren’ uit.

In het verslag staan we ook stil bij het verlies van raadslid Alex Ploeg die bij de ramp met de vlucht MH17 is omgekomen. De Raad heeft zich versterkt met  de leden Jacques van Alphen, Bas Haring, Han Swinkels en Hans van Trijp. Daarnaast is het gehele RDA team vernieuwd.