Jaarverslag 2023

Terugblikkend op 2023 ziet de RDA twee trends. Eén: Nederland geeft onverminderd veel om dierenwelzijn. Twee: het is moeilijk om dit om te zetten in concrete stappen naar structurele veranderingen.

De RDA werkte in 2023 aan verschillende opgaven op het gebied van welzijn en gezondheid van dieren en ethische vraagstukken. Dit jaarverslag geeft in vogelvlucht een mooi beeld daarvan. 

Beeld: ©Shutterstock