Aanmelden webinar ‘Doden van zorgbehoevende dieren’ 

Op maandag 15 mei 2023 organiseert de Raad voor Dierenaangelegenheden een webinar over het doden van zorgbehoevende dieren. We gaan dan in op de gelijknamige zienswijze, die de RDA opstelde op verzoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en die op 10 maart gepubliceerd werd. Het webinar start om 10.30 en zal een uur duren.

Cover Doden van zorgbehoevende dieren

Het programma ziet er als volgt uit:

* Forumvoorzitter Leo den Hartog licht de zienswijze kort toe. 
* Marien Gerritzen (Wageningen Livestock Research) zal daarna recent ontwikkelde beslisondersteuners presenteren.
* Margreet Reintjes zal vervolgens met tafelgasten Linda Verriet (POV), Lieuwke Kranenborg (UU) en Marc Damen in gesprek gaan over de mogelijkheden om de aanbevelingen op te volgen voor respectievelijk de bedrijfsmatige houderij van varkens, paarden en dierentuindieren. 

Het webinar is online te volgen. Via een Q&A is er de mogelijkheid voor het publiek om vragen te stellen. 

U kunt zich voor dit webinar niet meer aanmelden.