Congres Staat van het Dier levert inspiratie voor komende jaren

Het publieksonderzoek Staat van het Dier is een bevestiging van een trend en heeft een aantal opvallende resultaten. Voor de RDA levert dit stof tot nadenken: nieuwe onderzoeksvragen en schurende kwesties, die de agenda de komende jaren zullen bepalen. Dat bleek tijdens het congres Staat van het Dier, dat de RDA op 6 april 2023 in Putten organiseerde.

Hans van Trijp en Gerda van Dijk presenteren
RDA-leden Hans van Trijp en Gerda van Dijk duiden de resultaten

Het evenement, dat ook het dertigjarige bestaan van de Raad markeert, had een divers publiek. Onder de ongeveer 230 aanwezigen bevonden zich onder andere wetenschappers, beleidsmakers, docenten, studenten, dierhouders, dierenartsen en vertegenwoordigers van dierenbelangenorganisaties.

Het congres stond in het teken van de grote publieksenquête die in oktober 2022 is uitgevoerd, als vervolg op de eerste Staat van het Dier ruim 4 jaar eerder. 
De belangrijkste resultaten van het nieuwe onderzoek werden gepresenteerd en geduid door RDA-leden Hans van Trijp en Gerda van Dijk (beiden op foto boven). Zij lieten onder meer zien dat Nederlanders nog meer waarde hechten aan dierenwelzijn dan vier jaar geleden. Het gemiddelde rapportcijfer steeg van 8,2 naar 8,4. Ook is de visie op ‘onze’ relatie met dieren nauwelijks veranderd. 

Opmerkelijk
Volgens Hans van Trijp is dat opmerkelijk, gezien de verschillende crises en ingrijpende veranderingen in de afgelopen jaren, zoals de Covid-pandemie, een oorlog in Europa en de energiecrisis. “Je zou verwachten dat mensen meer op zichzelf gericht raken. Maar dat zien we helemaal niet gebeuren.”
Gerda van Dijk voegt toe dat Nederlanders de relatie met dieren lijken te zien als onderdeel van de grote complexe maatschappelijke vraagstukken. ”Ik denk dat het te maken heeft met dat we voelen en ervaren dat we met zijn allen in hetzelfde ecosysteem zitten. En we kunnen dat ecosysteem niet zomaar beheren als we niet meer kennis hebben, en niet méér doen aan de relatie met dieren.”

Marjan Slob
Filosoof en RDA-lid Marjan Slob reflecteert

Verbinding
Op het programma van het congres stonden verder onder meer reflecties door filosoof en RDA-lid Marjan Slob en Esther de Snoo, hoofdredacteur van agrarisch vakblad Nieuwe Oogst. Verder waren er zeven zogenoemde breakout-sessies waarin deelonderwerpen in kleinere groepen werden bediscussieerd. In haar beschouwing benoemde Marjan Slob het belang van ‘meerstemmigheid’ in het debat, ruimte voor verschillende belangen en invalshoeken. Met alleen hard roepen worden volgens de filosoof schurende kwesties niet opgelost. Als je input wilt geven, moet je ook input kunnen ontvangen. 

Jan Staman
RDA-voorzitter Jan Staman wordt geïnterviewd door dagvoorzitter Margreet Reijntjes

RDA-voorzitter Jan Staman sloot zich daarbij aan. “Verbinden. Het is misschien een modewoord, maar daar gaat het bij de RDA wel over. Wij moeten het hebben van het goede gesprek. De raad bestaat uit veertig à vijftig mensen met diverse achtergronden. Het zijn allemaal lastpakken, maar over één ding zijn we het altijd eens: je houdt je fatsoen. En in die sfeer blijkt het mogelijk te zijn om toch wel heikele onderwerpen op de agenda te zetten en te bespreken. Dat is uniek.”

Break-out
Tijdens verschillende break-out sessies worden schurende kwesties besproken

Meerjarenagenda
Met de vorige editie van Staat van het Dier bracht de RDA vier jaar geleden voor het eerst in kaart hoe Nederlanders de relatie met dieren zien. De daarbij gesignaleerde ‘schurende kwesties’ bepaalden voor een groot deel de agenda van de Raad in de afgelopen jaren. Het nieuwe onderzoek levert opnieuw aanknopingspunten op voor een meerjarenagenda; de eerdergenoemde agendapunten zijn vrijwel allemaal opgepakt en afgerond. De input vanuit het congres wordt gebruikt in een verdere analyse van de resultaten, die de komende maanden zal plaatsvinden. Dit resulteert in een ‘nieuwe’ Staat van het Dier publicatie, die later dit jaar gereed zal zijn. Leest u hier het uitgebreide verslag van deze dag.