RDA wil meer bewustwording bij gebruik van dieren in sport, ontspanning, traditie en vermaak

Van duivensport en viswedstrijden tot de haan van Kallemooi en levende kerststallen: Nederland kent een grote variatie in activiteiten met dieren. De vanzelfsprekendheid van de inzet van dieren staat ter discussie. Mag het dier lijden onder de inzet voor activiteiten die vermakelijk zijn voor mensen? De RDA heeft zich op eigen initiatief verdiept in dit onderwerp. 

Beeld: ©RDA

Waar schuurt het?

We weten dat sommige activiteiten ook positieve effecten kunnen hebben op het dier en het leven van het dier kunnen verrijken. Echter, bij veel andere activiteiten is het twijfelachtig of het dier positieve effecten ondervindt van de activiteit waaraan het wordt blootgesteld. Het gaat wringen bij situaties waarin de activiteit negatieve gevolgen heeft voor het welzijn van het dier maar de belangen van de mens (commercieel, prestige, vermaak) groot zijn.

Dierwaardige praktijken

De RDA heeft verkend welke implicaties de leidende principes voor dierwaardigheid, zoals geïntroduceerd in de zienswijze Dierwaardige Veehouderij, hebben voor dieren in sport, ontspanning, traditie en vermaak. 

  1. Erkenning van de intrinsieke waarde en de integriteit van het dier;
  2. Goede voeding;
  3. Goede omgeving;
  4. Goede gezondheid;
  5. Natuurlijk gedrag (en interacties);
  6. Positieve emotionele toestand.
Beeld: ©RDA

De RDA is van mening dat als een dier wordt blootgesteld aan activiteiten op het gebied van sport, ontspanning, traditie of vermaak, aan zes leidende principes moet worden voldaan. Dit om een dierwaardige inzet van de dieren te realiseren. Dat kan ertoe leiden dat sommige activiteiten in de huidige vorm niet meer kunnen bestaan en dus zouden moeten veranderen of zelfs zouden moeten stoppen.

De toekomst

De RDA wil naar een toekomst toe waar sport, ontspanning, traditie en vermaak plezierig zijn voor mens én dier. De RDA vindt dat het belang van het dier hier altijd voorop gezet moet worden, zodat dieren alleen nog worden ingezet voor activiteiten waarin zij een positieve staat van welzijn kunnen bereiken.

Luister hier naar onze podcast over dit thema en bekijk hieronder de animatie.