RDA bepleit betere ondersteuning bij voortijdig doden van dieren

In bedrijfsmatige dierhouderij is betere ondersteuning nodig voor tijdige en zorgvuldige beslissingen rondom het voortijdig doden van zorgbehoevende dieren. Daarnaast moet euthanasie bij dieren beter bespreekbaar worden. Dat zijn twee aanbevelingen in de RDA-zienswijze ‘Doden van zorgbehoevende dieren’ die vandaag door de RDA werd aangeboden aan waarnemend DG Agro Guido Landheer van het ministerie van LNV. 

Cover Doden van zorgbehoevende dieren

De zienswijze is opgesteld op verzoek van de minister, die de Raad vroeg zich uit te spreken over euthanasie van zorgbehoevende dieren ten behoeve van een verantwoord beleid. Bij de beantwoording heeft de Raad zich geconcentreerd op bedrijfsmatig gehouden dieren.

Twee categorieën

Voor situaties waarin voortijdig doden mogelijk acceptabel is, onderscheidt de Raad in zijn zienswijze twee categorieën. De eerste betreft dieren die ondraaglijk en onherstelbaar lijden en waarvoor geen andere optie resteert dan ze uit hun lijden verlossen. De tweede categorie bestaat uit dieren die gebreken en aandoeningen hebben waarmee ze weliswaar nog uit de voeten kunnen maar die bedrijfeconomisch qua opbrengsten en kosten een probleem gaan vormen. De bedrijfsmatige houderij van dieren stelt met andere woorden beperkingen aan de aard en de omvang van de zorg die een individueel dier kan worden gegeven. Dat is ook het geval wanneer gezonde dieren onvoldoende tot waarde kunnen worden gebracht, doordat de gewenste eigenschappen ontbreken. 

Beleid voor voortijdige doding moet gericht zijn op incidentele gevallen, vindt de Raad. In situaties waarin sprake is van routinematig voortijdig doden, zijn bedrijfsaanpassingen of is systeemverandering noodzakelijk. De RDA verwijst hiervoor naar zijn zienswijze over dierwaardige veehouderij: het conventant dierwaardige veehouderij moet ook de problematiek van voortijdig doden adresseren. 

Beeld: ©RDA
Infographic Verantwoord omgaan met zorgbehoevende dieren

Aanbevelingen op vier aspecten
De zienswijze bevat aanbevelingen op vier aspecten: preventie – ofwel maatregelen die de noodzaak voor voortijdig doden verminderen of wegnemen – zorgvuldige besluitvorming, verantwoorde uitvoering en betere communicatie.

Er wordt vastgesteld dat beslisondersteuners, richtlijnen en protocollen bijdragen aan een zorgvuldiger en controleerbare besluitvorming en uitvoering. Daarom roept de RDA sectorpartijen op deze hulpmiddelen voor alle sectoren te ontwikkelen en op te nemen in kwaliteitssystemen. Zo’n instrumentarium is namelijk nog niet voor alle sectoren breed beschikbaar.

Communicatie
Een andere conclusie is dat voortijdig doden van (veelal jonge) dieren een emotioneel en moreel beladen onderwerp is en daardoor lastig bespreekbaar. Dat kan belemmerend werken op het tijdig nemen van een besluit en kan ook maatregelen voor verbetering in de weg staan. In de bedrijfsmatige dierhouderij moet daarom meer en beter worden gecommuniceerd over het doden van zorgbehoevende dieren. Volgens de RDA kan de overheid hieraan bijdragen door het doden van dieren nadrukkelijker aandacht te geven in opleidingen van dierhouders en andere dierprofessionals. 

Luister hier naar onze podcast en bekijk hieronder de video: