SAVE THE DATE Vaarkamplezing 9 JUNI 2022

Op donderdag 9 juni 2022 organiseren de faculteit Diergeneeskunde en de Raad voor Dierenaangelegenheden op verzoek van het ministerie van LNV de vijfde (uitgestelde) Vaarkamplezing met als thema “Relatiecrisis?’' We gaan op zoek naar houvast in onze relatie met dieren. De bijeenkomst vindt plaats in de Geertekerk in Utrecht. Aanvang 16.15 – 18.00 uur, met aansluitend een borrel. De inloop start om 15.30 uur.

De positie van het dier verandert. Dieren worden meer en meer als partner gezien. Wat geeft ons houvast in de veranderende relatie? De wetenschap, de filosofie, de rechtsgeleerdheid?

De Vaarkamplezing is een bijeenkomst ter nagedachtenis aan Henk Vaarkamp. De bijeenkomst staat in het licht van leren, verbinden en inspireren.

Meer informatie over het programma en hoe u zich kunt aanmelden volgt later.

Zie voor meer informatie over de Vaarkamplezing ook de website van de RDA: www.rda.nl.

We hopen u op 9 juni a.s. te mogen verwelkomen!