Webinar ‘Dierwaardige veehouderij’

Op dinsdag 8 februari 2022 organiseerde de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) van 15.00 uur tot 16.15 uur een Webinar over ‘Dierwaardige veehouderij’.

Dit Webinar was dé gelegenheid om uit de eerste hand kennis te nemen van dit belangrijke onderwerp.

U bent van harte uitgenodigd om het webinar hier terug te kijken.

Inhoud webinar

Aanleiding voor het organiseren van dit Webinar is de RDA-zienswijze ‘Dierwaardige veehouderij’ die in november 2021 aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is aangeboden. Deze zienswijze is ook genoemd in het coalitieakkoord van de nieuwe regering als basis voor een convenant over de ontwikkeling naar een dierwaardige veehouderij.

De RDA heeft zes leidende principes geformuleerd voor een dierwaardige veehouderij. Volgens de Raad is de veehouderij alleen toekomstbestendig als deze ook dierwaardig is.

Tijdens het Webinar lichten de RDA-leden Gerda van Dijk (voorzitter van het forum Dierwaardige veehouderij) en Bas Rodenburg (lid van het forum) de zienswijze toe.

RDA-voorzitter Jan Staman gaat erover in gesprek met Hugo van Kasteel (directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn, Ministerie LNV), Gemma Willemsen (corporate strategisch adviseur, Dierenbescherming) en Linda Verriet (voorzitter, Producenten Organisatie Varkenshouderij).

Tijdens het webinar ‘Dierwaardige veehouderij’ op 8 februari 2022 zijn door de kijkers erg veel vragen gesteld. Het was daardoor niet mogelijk deze allemaal tijdens het webinar te bespreken. Hier kunt u een document vinden waarin alle vragen zijn samengebracht en van een antwoord/reactie voorzien. De vragen zijn beantwoord door de RDA, tenzij expliciet staat vermeld dat het een antwoord van LNV, POV of Dierenbescherming is.