RDA belicht overwegingen bij orgaankweek in dieren

De RDA heeft een notitie opgesteld ter ondersteuning van het project ‘Kweken van menselijke organen, weefsels & cellen in dieren – Een maatschappelijk dialoog’ van het Rathenau Instituut en NEMO Kennislink.

Gebruik van genetische mens-dier-combinaties

Er is in Nederland sprake van een aanhoudend tekort aan donororganen. Hierdoor staan patiënten erg lang op de wachtlijst en komt een donororgaan soms zelfs te laat. Daarom wordt er gekeken naar verschillende alternatieven die een oplossing zouden kunnen bieden. Eén van die potentiële alternatieven is het transplanteren van menselijke organen uit genetische mens-dier-combinaties, ook wel chimeren genoemd. Dit is een toepassing die nog niet tot de technische mogelijkheden behoort, maar waar wel met belangstelling naar gekeken wordt. Voor de patiënten staat er immers een hoop op het spel. Echter worden er voor de betrokken dieren bij deze toepassing negatieve effecten op hun welzijn en integriteit verwacht.

Beeld: ©RDA

Maatschappelijk dialoog

De Raad voor Dierenaangelegenheden heeft geïnventariseerd welke kwesties er spelen rond het groeien van menselijke organen, weefsels en cellen in dieren ten behoeve van transplantatie. De Raad belicht de overwegingen die van toepassing zijn bij het gebruik van dieren voor dit doeleinde in een notitie. Deze is mede opgesteld ter ondersteuning van brede maatschappelijke dialogen over het kweken van menselijke organen in dieren die het Rathenau Instituut en NEMO Kennislink organiseren in samenwerking met verschillende partners (LUMC, Erasmus MC, de Nederlandse Transplantatie Stichting, de Nederlandse Transplantatie Vereniging en de Nierpatiënten Vereniging Nederland). De RDA notitie vindt u hier. Meer informatie over de dialogen vindt u op de website van NEMO Kennislink.