Minister Schouten vraagt RDA om zienswijze over euthanasie bij zorgbehoevende dieren

Kernvraag is hoe een verantwoord euthanasiebeleid voor zorgbehoevende dieren eruit kan zien.

schaap

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vraagt de RDA om een zienswijze uit te brengen over het onderwerp ‘euthanasie bij zorgbehoevende dieren’.
Daarbij is de kernvraag hoe een verantwoord euthanasiebeleid voor zorgbehoevende dieren eruit kan zien. Om die vraag te beantwoorden zal de Raad onderzoeken wat de relevante criteria zijn in het besluitvormingsproces rondom de euthanasie van zorgbehoevende dieren, welke belangen een rol spelen in de afweging voor euthanasie en hoe de praktijk de transparantie kan vergroten in het licht van verantwoord ondernemen.