Adviesbrief gene-editing bij dieren

Onlangs heeft de Raad voor Dierenaangelegenheden een adviesbrief aangaande gene-editing bij dieren verstuurd naar de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De RDA pleit voor een dialoog over de toepassing van gene-editing bij dieren en vraagt om een gedegen afwegingskader wat de belangen van het dier borgt.  

Efficiënter en gerichter dan genetische modificatie

Gene-editing technieken zoals CRISPR-Cas onderscheiden zich van andere genetische modificatie technieken doordat zij heel gericht, relatief gemakkelijk en efficiënt DNA kunnen aanpassen. De kans op verzoeken voor de toepassing van gene-editing technieken bij dieren voor niet-biomedische doeleinden neemt toe. De huidige EU regelgeving staat immers onder druk en diverse landen buiten de EU hebben de wetgeving voor gene-editing technieken bij dieren al versoepeld.

Beeld: Nederlands Forensisch Instituut

Oproep tot dialoog

Het is daarom van groot belang om in Nederland vroegtijdig het gesprek te beginnen over de toepassing van hedendaagse gene-editing technieken bij dieren die in Nederland bedrijfsmatig én particulier worden gehouden. In dat gesprek zou naar het inzicht van de Raad voorop moeten staan hoe gene-editing dienstbaar kan worden gemaakt aan het belang van het dier en hoe voorkomen kan worden dat deze techniek wordt ingezet voor doeleinden waarbij het belang van dieren niet is gediend.