SAVE THE DATE Vaarkamplezing 30 januari 2020 met introductie van minister Carola Schouten

Op donderdag 30 januari 2020 organiseren de faculteit Diergeneeskunde en de Raad voor Dierenaangelegenheden op verzoek van het ministerie van LNV de vierde Vaarkamplezing met als thema ‘Fokken met dieren, voor wie doen we dat?' De bijeenkomst vindt plaats in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.

Een veranderende wereld en veranderende technologie zijn het startpunt voor deze bijeenkomst. Wat kan er? Wat gebeurt er? Wat willen de fokker, de gebruiker, de maatschappij? Wat is het toekomstbeeld van de fokkerij? Welke verschillen zijn er tussen productiedieren en gezelschapsdieren?

Vice premier en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten opent de lezing en daarna zullen Johan van Arendonk (Hendrix’ Genetics), Hille Fieten (Universiteit Utrecht) en Melanie Peters (Rathenau Instituut) hun visie op het thema geven onder leiding van Inge Diepman.

Het programma is van 15:30 tot 19:30 uur. Nadere details en informatie over hoe u zich kunt aanmelden, volgt later.

We hopen u op 30 januari te mogen verwelkomen!

Namens de organisatie,

Ir. Marc Schakenraad

Raad voor Dierenaangelegenheden