Vaarkamplezing 30 januari 2020

Op donderdag 30 januari 2020 organiseren de faculteit Diergeneeskunde en de Raad voor Dierenaangelegenheden op verzoek van het ministerie van LNV de vierde Vaarkamplezing met als thema ‘Fokken met dieren, voor wie doen we dat?'. De bijeenkomst vindt plaats in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Momenteel is het niet meer mogelijk om u aan te melden omdat het maximaal aantal deelnemers is bereikt.

Beeld: ©RDA

Een veranderende wereld en veranderende technologie zijn het startpunt voor deze bijeenkomst. Wat kan er? Wat gebeurt er? Wat wil de fokker, de gebruiker, de maatschappij? Wat is het toekomstbeeld van de fokkerij? Welke verschillen zijn er tussen productiedieren en gezelschapsdieren?

Vice premier en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten opent de lezing en daarna zullen Johan van Arendonk (Hendrix Genetics), Hille Fieten (Universiteit Utrecht) en Melanie Peters (Rathenau Instituut) hun visie op het thema geven onder leiding van Inge Diepman.

Het programma is van 15:30 tot 19:30 uur.

We hopen u op 30 januari te mogen verwelkomen!

Namens de organisatie,

Ir. Marc Schakenraad

Raad voor Dierenaangelegenheden