Verslag RDA-jubileumcongres: Open Discussies, schuivende standpunten

Het dier is er in de afgelopen jaren in de ogen van de Nederlanders op vooruitgegaan, zo bleek uit de publieksenquête die werd gepresenteerd op het jubileumcongres De Staat van het Dier dat werd gehouden op 14 februari 2019 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de RDA. Al zijn er ook nog zorgen, over megastallen bijvoorbeeld, over de mogelijkheden van genetische aanpassing van dieren en over de positie van dieren in de natuur.

Beeld: Paul Voorham

Feller maatschappelijk debat

Maar het maatschappelijk debat over dierenwelzijn is feller geworden. Dat constateerde ook minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid, die de Raad persoonlijk kwam feliciteren. ‘Mijn ervaring is dat de flanken wel wat feller zijn geworden, ze staan er wel wat sterker in.’ Juist daarin ziet ze ook een rol voor de Raad weggelegd, als een verbindende speler op het toneel van de verhitte maatschappelijke discussies: ‘Jullie hebben de kennis èn de emotie. Blijf die inbrengen in het maatschappelijk debat. Daarmee ben ik ook geholpen!’

Lees dit en meer in het uitgebreide verslag van het RDA jubileumcongres.