Presentatie zienswijze 'Digitalisering van de veehouderij'

Op woensdag 19 juni van 10.00 tot 12.00 uur presenteert de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) bij CHV Noordkade in Veghel zijn zienswijze over het versterken van kansen en inperken van bedreigingen bij Digitalisering van de Veehouderij. In het oude gebouw van CeHaVe in Veghel: Op historische grond vooruit kijken naar wat digitalisering ons brengt.

Beeld: ©RDA / Schutterstock

Kansen én bedreigingen

Op veehouderijbedrijven zal binnen 5 á 10 jaren digitalisering gemeengoed zijn met de daaraan gekoppelde gevolgen voor het welzijn van dieren. De Raad wil nader inzicht geven in de effecten van digitalisering op het dier in de veehouderij. Het effect van digitalisering op dieren en hun verzorging wordt mede bepaald door hoe digitalisering van invloed is op de dierverzorgers/veehouders. Deze hebben de verplichting goed voor hun dieren te zorgen. Maar de invulling van deze verantwoordelijkheid door de veehouders komt tot stand in onderlinge wisselwerking tussen hun normen en waarden, arbeidsomstandigheden en inkomen. Het uiteindelijke effect van digitalisering op het welbevinden van dieren hangt niet alleen af van technologische ontwikkelingen op zich, maar ook van in de samenleving geldende normen en waarden, geldende wettelijke kaders, en economische wetmatigheden in de voedselketen. De effecten van digitalisering worden dan ook integraal bezien vanuit het perspectief van het dier, de veehouder, en de markt en de samenleving. We onderscheiden de effecten van digitalisering op:

  • De gezondheid, het welzijn en de keuzevrijheid van dieren; 
  • Het inkomen, de arbeidsomstandigheden en de managementvrijheid van veehouders;
  • De gezondheid en veiligheid van voedsel, de in voedsel opgesloten waarden, en de keuzemogelijkheid van consumenten. 

Deze ontwikkelingen staan niet los van de toekomst van de veehouderij en de kringlooplandbouw en worden dus ook in samenhang met die vraagstukken worden bekeken en beschreven. Digitalisering biedt kansen én bedreigingen. Hoe kunnen we de kansen versterken en de bedreigingen inperken, door het inzetten van hiervoor geëigende instrumenten?

Discussie

De zienswijze is binnen de Raad voorbereid door de raadsleden J.P. van den Berg, prof. dr. ir. B. Kemp, prof.dr. S. Haring, prof.dr.ir. J.A.P. Heesterbeek, A. Kemps, dr. F.L.B. Meijboom en dr. H.A.P. Urlings onder leiding van voorzitter dr.ir. G.B.C. Backus. Hij zal de bevindingen van de Raad presenteren. Een aantal mensen van het bedrijfsleven en overheid zullen reflecteren op en daarna zal onder leiding van Jan Staman een discussie plaatsvinden met de zaal. De zienswijze is na afloop in de zaal beschikbaar.

Betrokkenen, pers en belangstellenden van harte welkom!

Bij de presentatie zijn betrokkenen, pers en andere belangstellenden van harte welkom. We vragen u wel, in verband met de grootte van de zaal om vóór 14 juni door te geven via info@rda.nl of en met hoeveel personen u aanwezig zult zijn.

Locatie

Cultuur Haven Veghel, CHV Noordkade

Verlengde Noordkade 10-12 | 5462 EH Veghel