Presentatie zienswijze Dierproeven ten behoeve van de veehouderij

Op maandag 1 oktober van 13.30 tot 16.00 uur presenteert de Raad in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort zijn zienswijze Dierproeven ten behoeve van de Veehouderij: Over het belang van dierenwelzijn, duurzaamheid en een ketenbenadering bij Dierproeven ten behoeve van de Veehouderij.

Beeld: ©ANP

Duurzame veehouderij en dierproefvrije samenleving

Voor de verbetering en innovatie van de veehouderij zijn dierproeven nodig. Die proeven komen steeds meer op gespannen voet te staan met twee recente ontwikkelingen in het beleid: Nederland streeft enerzijds naar een duurzame veehouderij, en anderzijds naar een dierproefvrije samenleving.  De Centrale Commissie Dierproeven (CCD), de commissie die beslist over vergunningen voor dierproeven, signaleert in toenemende mate dilemma’s rond de aanvraagprocedure voor dierproeven ten behoeve van de veehouderij. In dergelijk beslissingsproces moet de belasting van de proefdieren niet alleen worden afgewogen tegen het doel van het onderzoek, maar ook tegen de gezondheid en welzijn van de dieren in het houderijsysteem. In hoeverre vinden we het acceptabel dat proeven gericht zijn op het in stand houden van oude veehouderijsystemen, zonder bij te dragen aan fundamentele verbetering van het dierenwelzijn of verduurzaming van het systeem?

Aanbevelingen overhandigd aan Prof. Bas Blaauboer (vicevoorzitter CCD)

De gesignaleerde dilemma’s waren aanleiding voor een aantal vragen die de voormalig staatssecretaris van Landbouw aan de RDA heeft voorgelegd. Onder voorzitterschap van Dr. Franck Meijboom heeft een forum van Raadsleden de antwoorden uitgewerkt in een zienswijze met aanbevelingen. Op 1 oktober zal de zienswijze in een openbare bijeenkomst aan de vicevoorzitter  van de CCD, Prof. Bas Blaauboer overhandigd worden.Na de toelichting door de forumvoorzitter zullen enkele betrokkenen op de zienswijze reageren, waarna er onder leiding van RDA voorzitter Jan Staman ruimte is voor vragen en discussie met alle aanwezigen. De zienswijze is in de zaal beschikbaar.

Betrokkenen, pers en belangstellenden van harte welkom!

Bij de presentatie zijn betrokkenen, pers en andere belangstellenden van harte welkom. We vragen u wel, in verband met de grootte van de zaal om vóór 27 september door te geven via info@rda.nl of en met hoeveel personen u aanwezig zult zijn.

Forumleden

Deze zienswijze is voorbereid door een forum bestaande uit de raadsleden W.T.A.A.G.M. Van den Bergh, A.L. Ten Have-Mellema, ir. M. De Jong-Timmerman, prof. dr. ir. B. Kemp, prof. dr. Y.H. Schukken en dr. F.L.B. Meijboom (voorzitter). Het forum is bij zijn werkzaamheden ondersteund door secretaris ir. M.H.W. Schakenraad en adjunct-secretarissen drs. M.J.R.C. Debille en Dr. B.B. Houx van het RDA-team.