Presentatie zienswijze Ruimings- en vaccinatiebeleid

Op maandag 17 september presenteert de Raad voor Dierenaangelegenheden zijn zienswijze “Ruimings- en vaccinatiebeleid”. We nodigen u graag uit voor deze bijeenkomst die begint om 10:30 (Inloop 10:00 uur) in Spaces Rode Olifant, Zuidhollandlaan 7 in Den Haag.

Beeld: ©ANP

Geven veranderende omstandigheden aanleiding om onderdelen van het beleid opnieuw te bezien?

Naar aanleiding van recente uitbraken van vogelgriep heeft de Raad zich de vraag gesteld of heroverweging van het huidige ruimings- en vaccinatiebeleid bij dierziekten wenselijk is. Ook de veranderende aard van de besmettingen en het besmettingspatroon gaven aanleiding voor die vraag.

Presentatie

Bij de presentatie zal prof. Marion Koopmans (ErasmusMC), de voorzitter van het forum dat de zienswijze voorbereidde, de conclusies kort toelichten. Daarna is er gelegenheid voor alle aanwezigen om onder leiding van RDA-voorzitter Jan Staman te discussiëren over de zienswijze en over mogelijke oplossingen voor de huidige knelpunten voor een efficiënte en welzijnsvriendelijke dierziektebestrijding. Een aantal betrokken genodigden is gevraagd om aan deze discussie een bijdrage te leveren. De zienswijze is in de zaal beschikbaar.

Betrokkenen, pers en belangstellenden van harte welkom!

De bijeenkomst is openbaar. Betrokkenen, pers en andere belangstellenden zijn van harte welkom. We vragen u wel, in verband met de grootte van de zaal, om vóór woensdag 12 september via info@rda.nl door te geven of en met hoeveel personen u aanwezig zult zijn.

Forumleden

De zienswijze is voorbereid door een forum uit de Raad, bestaande uit ir. M. (Marijke) de Jong-Timmerman, prof. dr. Y.H. (Ynte) Schukken, drs. J. (Jacques) Kaandorp, prof. dr. ir. L. (Leo) den Hartogh, drs. H. (Henny) Swinkels en prof. dr. M.P.H. (Marion) Koopmans, voorzitter van het forum. Alle leden zitten op persoonlijke titel in de Raad. Het forum is ondersteund door een aantal specialisten.