Aankondiging presentatie RDA zienswijze "De ontpopping van de insectensector"

Op maandag 4 juni van 10.00 tot 12.00 uur presenteert de Raad voor Dierenaangelegenheden in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag zijn zienswijze 'De ontpopping van de insectensector.'

Insectenkweek als veehouderijsector, wat vinden we ervan?

Het gebruik van insecten als productiedier groeit snel. Ze worden op steeds grotere schaal gekweekt als aanvullende bron van hoogwaardige voedingsstoffen voor mens en dier, en de verwachting is dat deze ontwikkeling in hoog tempo door zal gaan. Nederland is hierin wereldwijd een van de koplopers. Het gaat dus om een veelbelovende nieuwe veehouderijsector, die echter tegelijk ook nieuwe maatschappelijke vragen oproept. De RDA zette die vragen op een rij en verkende de antwoorden. In hoeverre moeten we bij de productie van insecten en andere ongewervelde diersoorten rekening houden met het dierenwelzijn? Welke andere ethische aspecten zijn relevant? Overwegingen op het gebied van volksgezondheid, milieu, economie, landschapsinrichting en publieke opinie spelen een rol in de afweging van de Raad, die uitmondt in concrete aanbevelingen.

Forum

De zienswijze is voorbereid door een forum van Raadsleden bestaande uit prof.dr. J.J.M. (Jacques) van Alphen, dr.ir. G.B.C. (Gé) Backus, A.L. (Annechien) ten Have Mellema, ir. M. (Marijke) de Jong – Timmerman en dr. F.L.B. (Franck) Meijboom onder voorzitterschap van prof. dr. ir. A. van Huis, die bij de presentatie een toelichting zal geven. Het forum is ondersteund door een aantal specialisten.

Betrokkenen, pers en andere belangstellende van harte welkom

Na de toelichting door de forumvoorzitter zullen enkele betrokkenen op de zienswijze reageren, waarna er onder leiding van RDA voorzitter Jan Staman ruimte is voor vragen en discussie met alle aanwezigen. De zienswijze is in de zaal beschikbaar. De zienswijze is in de zaal beschikbaar.

Bij de presentatie zijn betrokkenen, pers en andere belangstellenden van harte welkom. We vragen u wel, in verband met de grootte van de zaal, om vóór 31 mei door te geven via info@rda.nl of en met hoeveel personen u aanwezig zult zijn.