Vaarkamplezing

Dieren spelen een belangrijk rol in de (internationale) voedselvoorziening. Wat zijn de belangrijkste dilemma’s bij dieren als voedsel? Hoe vult ieder zijn verantwoordelijkheid voor het dier in? En wie maakt zich daar druk om? De wetenschap? De veterinaire professional? De media?

Dieren als voedsel: Who cares?

De faculteit Diergeneeskunde en de Raad voor Dierenaangelegenheden nodigen u namens het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit graag uit om hierover mee te praten tijdens de Vaarkamplezing: ‘Dieren als voedsel: Who cares?’ op donderdag 18 januari aanstaande vanaf 15.30 uur in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.  

Sprekers

Prof.dr.ir. Louise O. Fresco, landbouw- en voedseldeskundige geeft haar visie op het thema vanuit de wetenschap. Prof.dr. Arjan Stegeman, deskundige gezondheidszorg landbouwhuisdieren belicht de rol van de dierenarts en programmamaker Yvon Jaspers gaat in op de rol van de media. Jan Staman, de nieuwe voorzitter van de RDA leidt de discussie daarna.

Prof. dr. Henk Vaarkamp

Als eerbetoon en herinnering aan prof.dr. Henk Vaarkamp is in 2013 de gelijknamige lezing ingesteld. Henk was onder meer voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden en hoogleraar aan de faculteit Diergeneeskunde. De ‘Vaarkamplezing’ is een baken op het gebied van dierenwelzijn, inclusief diergezondheid en ethische vraagstukken waarin de kenmerkende eigenschappen van Henk Vaarkamp goed tot zijn recht komen: veterinair, verbinder en ontwikkelaar.