Voor de RDA was 2016 een bijzonder productief jaar

De Raad voor Dierenaangelegenheden kijkt terug op een bijzonder productief jaar. Niet eerder bracht de Raad zoveel zienswijzen naar buiten als in 2016. Deze publicaties vonden bovendien allemaal hun weg naar media, beleid, de Tweede Kamer en relevante maatschappelijke partijen. Dit blijkt uit het jaarverslag van 2016.  

Zienswijzen en nieuwe raadsleden

In 2016 verschenen zienswijzen over antibioticabeleid in de veehouderij, zwerfkatten, fokkerij en voortplantingstechnieken, een toetsingskader voor productiedieren en het vangen en doden van vogels. Bovendien traden drie nieuwe Raadsleden aan, werd de website vernieuwd en is gekeken naar de effecten van prijsschommelingen in de melkveehouderij voor het dierenwelzijn.

RDA Jaarverslag 2016

Het afgelopen jaar is bovendien gezocht naar een nieuwe voorzitter. Dit leidde in  november tot de benoeming van Pauline Krikke. Haar benoeming tot burgemeester van Den Haag begin 2017 betekende helaas dat de raad opnieuw op zoek moet naar een nieuwe voorzitter.

Ook 2017 belooft een productief jaar te worden. Er worden dit jaar zienswijzen verwacht over de rol van de overheid bij marktwerking rond dierenwelzijn, de maatschappelijke aspecten van insecten en ongewervelde dieren als productiedier, de samenhang tussen natuur- en dierbeleid en het welzijn van vissen.