Herdenkingsdienst Frauke Ohl, 'gezaghebbend, verbindend, met ruimte voor ratio en emotie'.

Intellectueel gezaghebbend, was ze met een verbindende stijl altijd op zoek naar common ground, op een terrein waar het in het debat vaak knettert. En dat deed ze met plezier, charme en gevoel voor humor.

Links: de heer Henri Kool (directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn). Rechts: de heer Marc Schakenraad (secretaris Raad voor Dierenaangelegenheden)

Deze typering klinkt op de herdenkingsdienst voor Frauke Ohl, hoogleraar aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden op vrijdag 5 februari 2016. 

Naar aanleiding van deze bijeenkomst verscheen een brochure met daarin een journalistiek verslag van de herdenkingsdienst en een integrale weergave van de toespraken, mede op verzoek van diegenen die niet bij deze bijeenkomst aanwezig konden zijn. De brochure is een gezamenlijke uitgave van de Raad voor Dierenaangelegenheden en de faculteit Diergeneeskunde.

Op 12 mei jl. kreeg Henri Kool uit handen van Marc Schakenraad het eerste exemplaar overhandigd.

'Opdat we Frauke nooit vergeten'