Reactie Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu zienswijze tentoonstellen van genetisch gemodificeerde organismen

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft, samen met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, haar reactie gegeven aan de Tweede Kamer  over de zienswijze van de  RDA over het tentoonstellen van genetisch gemodificeerde organismen.

Het kabinet onderschrijft de conclusies van de RDA en de COGEM die eveneens is gevraagd om over dit onderwerp te adviseren. Aanpassing van de vigerende regelgeving ligt niet voor de hand om redenen die door de RDA (en COGEM) zijn aangegeven. Verder acht het Kabinet het van belang dat aanvragers van vergunningen voor activiteiten met ggo's, waaronder kunstenaars en musea, zich vooraf de vraag stellen of alles wat kan, ook daadwerkelijk moet plaatsvinden, zelfs als het zou worden toegestaan. Het is dus belangrijk dat zij bij het aanvragen van een Wd-vergunning aangeven waarom ze kiezen voor de door hen gewenste vorm van tentoonstellen in het licht van een bepaald project of doelstelling. Voor de aanvragen in het kader van de Wd (vergunning biotechnologie bij dieren) en de Wod (vergunning dierproeven) geldt dat de bestaande aanvraagformulieren hiervoor volgens Dijksma en Mansveld voldoende basis bieden en derhalve niet aangepast hoeven te worden.