Nú aanmelden: Vaarkamplezing op 7 februari 2014

Op vrijdag 7 februari opent staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken persoonlijk de eerste Vaarkamplezing in de Domkerk te Utrecht.

Henk Vaarkamp was van 2007 tot zijn plotselinge overlijden in 2011 voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Staatssecretaris Bleker zegde destijds aan de Tweede Kamer toe de heer Vaarkamp op gepaste wijze te willen herdenken. Daartoe is de Vaarkamp-lezing ingesteld. Deze lezing zal elke drie jaar gehouden worden. Maatschappelijke acceptatie van de dierhouderij staat centraal en deze lezingen willen dierhouder en dierenarts, wetenschap en praktijk en politiek met elkaar in verbinding brengen. Het inhoudelijke gedeelte van de eerste Vaarkamp-lezing wordt verzorgd door prof. dr. Pijpers, decaan van de faculteit Diergeneeskunde. Zijn voordracht is getiteld: "Het houden van dieren...ieders verantwoordelijkheid?!"

Aanmelden voor deze lezing is nú mogelijk op info@RDA.nl

Lezing: 16.00 -18.00 Domkerk te Utrecht; aansluitend receptie van 18.00 tot 19.30