European Forum for Animal Welfare Councils (EuroFAWC)

De Raad voor Dierenaangelegenheden is lid van EuroFAWC, het Europese Forum voor Dierenwelzijnsraden. Op 13 en 14 januari 2009 vertegenwoordigde de secretaris de Raad op de jaarlijkse bijeenkomst van het Forum, dit keer gehouden in Wenen.

Kennisuitwisseling

Het Forum heeft tot doel de kennisuitwisseling tussen de verschillende dierenwelzijnsraden te bevorderen, informatie over werkwijzen en best practices uit te wisselen en een netwerk voor de verschillende raden te bieden. EuroFAWC is geen zelfstandige rechtspersoon en treedt ook niet als zodanig op. De Europese Commissie heeft onlangs te kennen gegeven EuroFAWC wel als een interessante gesprekspartner te zien.

Nationale en Europese ontwikkelingen

De leden van het Forum, vertegenwoordigers van – voornamelijk Noordwest Europese – dierenwelzijnsraden, komen eens per jaar bij elkaar. Voor deze meeting worden ook vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Europese Parlement en de EFSA uitgenodigd.

Diverse onderwerpen

In deze jaarlijkse meeting, welke bij toerbeurt door één van de leden georganiseerd wordt, worden de nationale en Europese ontwikkelingen van het afgelopen jaar besproken en wordt er gediscussieerd aan de hand van enkele inhoudelijke cases. Dit jaar kwamen onder andere Alternatieven voor varkenscastratie, Dierenwelzijnslabels op voedingsmiddelen, De waarde van (kritisch) antropomorfisme en Dierenwelzijn als onderdeel van het basisschoolprogramma aan bod. Voor volgend jaar staan Welzijn van gezelschapsdieren en Welzijn van rundvee op de agenda.

European Forum for Animal Welfare Councils