RDA lanceert digitaal lespakket voor bovenbouwleerlingen basisschool

'Samenleven met wilde dieren’ is het thema waarin leerlingen van de basisschool drie interactieve digilessen kunnen volgen.

Digilessen dieren in de stad

Inhoud van het lespakket

In de eerste digiles staat het onderwerp 'hulpbehoevende dieren in het wild' centraal. De tweede les gaat over het samenleven met dieren in de stad, terwijl les drie de dieren belicht die hier niet altijd woonden en ingaat op de vraag hoe wij met hen om (moeten) gaan.

Advies van kinderen

Jaarlijks betrekt de RDA actief een klas met kinderen bij een maatschappelijk vraagstuk over dieren. Leerlingen uit groep 7 en 8 van basisschool ‘De Springschans’ uit Heiloo adviseerden ons eerder om méér kinderen te laten nadenken over dergelijke vragen, bijvoorbeeld met een lespakket. Immers, al die kinderen vertellen aan hun ouders wat voor inzichten zij hebben verkregen en zo leert iedereen er wat van.

Dat kinderadvies heeft de RDA met enthousiasme  opgepakt. Samen met de Missing Chapter Foundation is in een co-creatie sessie met leerlingen van basisschool de Springschans gekeken hoe zij graag willen leren. De geopperde ideeën zijn meegenomen in drie RDA-digi-lesbrieven die dit jaar zijn uitgegeven door Young Crowds. Door het digitale platform kon de les ook gebruikt worden toen de scholen dicht waren in coronatijd. Stilletjes achter de computer zitten lukt niet: de lessen zijn interactief, vragen om discussie en bevatten een doe-opdracht!

De lesbrieven zijn bedoeld om leerlingen uit groep 5 tot en met 8 na te laten denken over het samenleven met wilde dieren. Er komen vragen aan bod als: Wat moet je doen als je een dier in het wild ziet die hulp nodig lijkt te hebben? Hoe moeten we omgaan met dieren die in de stad willen leven? En welke dieren zijn er allemaal welkom in Nederland? Op 4 oktober, dierendag, werd de derde lesbrief door uitgeverij Young Crowds onder basisscholen verspreid. De lesbrieven zijn online beschikbaar! U kunt ze, inclusief docentenhandleiding, hier terugvinden: dedagvandaag.nl/rda.