Programma: congres Staat van het Dier (6 april)

Hoe denken mensen over dieren in Nederland? Hoe is dat in de afgelopen dertig jaar veranderd? Waar schuurt het in onze omgang met dieren? En wat staat ons te doen?

Over deze vragen gaat de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) op donderdag 6 april 2023 graag met u in gesprek, tijdens het tweede congres Staat van het Dier. Een bijzondere editie, want de RDA bestaat 30 jaar. 

Beeld: ©RDA

Wie komt u op 6 april tegen? 
Op het congres ontmoet u mensen uit verschillende hoeken: wetenschappers, bestuurders, houders van dieren, ambtenaren, bedrijfsleven, afgevaardigden van Ngo’s en meer. Margreet Reijntjes leidt als dagvoorzitter het programma. Raadsleden Gerda van Dijk en Hans van Trijp, de trekkers van Staat van het Dier, presenteren de resultaten en hun eerste beschouwingen van de publieksenquête die de RDA in het najaar van 2022 hield. Enkele mensen van binnen en buiten de raad delen hun reflecties. Sneldichteres Dominique Engers sluit het congres af met een muzikale wrap up.

Break-out sessies over schurende kwesties
In break-out sessies gaan raadsleden met u in gesprek over slepende kwesties, onderwerpen waar meningen over verschillen, waar mensen zelf ambivalent over zijn of waar geen eenduidig antwoord op is. Denk hierbij onder meer aan thema’s als de interactie met predatoren, dierwaardige houderij, designer breeds en diergezondheid. Onderaan dit artikel vindt u de link naar video's over de break-out sessies. 

Rapport Staat van het Dier
We hopen tijdens het congres samen een beter beeld te vormen van de staat van het dier in Nederland, en van de dilemma’s in onze omgang met dieren. De Raad neemt de opbrengsten mee als input bij het afronden van het rapport Staat van het Dier, dat dit jaar nog zal verschijnen. Dit rapport is tevens de basis voor de meerjarenagenda van de RDA. 

Programma

13:00 uur    Inloop en ontvangst
13:30 uur    Presentatie Staat van het Dier        
14:45 uur    Pauze
15:15 uur    Break-out sessies in twee rondes
17:15 uur    Afsluiting
17:45 uur    Netwerkborrel
20:00 uur   Einde bijeenkomst


Praktische informatie
*Datum: donderdag 6 april 2023 vanaf 13.00 uur
*Locatie: landgoed De Vanenburg in Putten
*Tijdens het congres worden video-opnames en foto’s gemaakt
 

Informeel samenzijn
Na het congres is er een borrel om het 30-jarig bestaan van de RDA luister bij te zetten. Er is dus volop mogelijkheid om te netwerken. 

We zien uit naar uw komst!