Dr. ing. H. (Hans) Hopster
Beeld: ©RDA

Dr. ing. H. (Hans) Hopster

Functie
Commissiesecretaris
Standplaats
Het Stafbureau RDA is gehuisvest bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC te Den Haag.
Werkt bij
Raad voor Dierenaangelegenheden

Hans richt zich in het kader van dierenwelzijn op de relatie tussen mens en dier, domesticatie, gedrag en gezondheid van productiedieren (koeien, pluimvee, melkgeiten, varkens) en niet-productiedieren  (circusdieren, gezelschapsdieren, agressieve honden) én de positieflijst huis- en hobbydieren. Hij zoekt oplossingen graag in de verbindende dialoog met partijen.