prof. dr. ir. I.J.M. (Imke) de Boer
© RDA

prof. dr. ir. I.J.M. (Imke) de Boer

Functie
Hoogleraar Dierlijke Productiesystemen
Werkt bij
Wageningen University & Research

Imke de Boer is een systeemdenker, werkzaam binnen het domein van de dierwetenschappen. Samen met haar leerstoelgroep Dierlijke Productiesystemen bestudeert Imke de Boer de rol van het dier in een duurzaam voedselsysteem. De nieuwste onderzoeksresultaten laten zien dat dieren essentieel zijn voor een effectief gebruik van landbouwgrond, maar ook dat de huidige consumptie van dierlijk product in rijke landen veel te hoog is.

Op een toegankelijke en frisse manier probeert Imke - via (digitaal) onderwijs, interviews en lezingen - een bijdrage te leveren aan het debat rondom de rol van het dier in een duurzaam voedselsysteem.