mr. A.G. (Andreas) Dijkhuis
© RDA

mr. A.G. (Andreas) Dijkhuis

Functie
Directeur
Werkt bij
Nederlandse Vereniging van Rentmeesters

Andreas Dijkhuis is directeur van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters.

Daarvoor was Andreas Dijkhuis algemeen secretaris/directeur bij de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging. Andreas was als vice-president onder meer actief in de Europese Jagersvereniging FACE en bij het Faunafonds en is secretaris-penningmeester van de Stichting Jachtexamens.

Andreas Dijkhuis opereert op de raakvlakken van de gebieden rood, groen en blauw in de ruimtelijke ordening.