Journalistiek verslag discussiebijeenkomsten over de Staat van het Dier

Vanaf heden is het journalistiek verslag van de vier discussiebijeenkomsten die in het teken stonden van de RDA publicatie ‘Staat van het Dier’ beschikbaar.

Deze discussiebijeenkomsten zijn eind 2019 gehouden op locatie in Deventer, Veghel, Leeuwarden en Den Haag. De bijeenkomsten waren elk gericht op een thema dat aan de orde kwam in de ‘Staat van het Dier; beschouwingen en opinies over de verschuivende relatie tussen mens en dier in Nederland’. In Deventer werd er uitgebreid gesproken over dieren in de natuur; een sprookje, of een realiteit waar we rekening mee moeten gaan houden in Nederland? In Veghel en Leeuwarden werd er gekeken naar productiedieren, onder andere de positie van deze dieren in de kringlooplandbouwvisie. Als afsluiter werd in Den Haag onze liefde voor het gezelschapsdier onder de loep genomen; kan de maatschappij hier in door slaan en wordt het dier daar net zo blij van als wij?  Had u erbij willen zijn maar was u onverhoopt verhinderd, of bent u nieuwsgierig naar wat er is besproken, dan krijgt u door middel van onderstaand verslag een mooi beeld van deze discussiebijeenkomsten. Ook is de nieuwe druk van het boek ‘Staat van het Dier’ (ISBN: 978-90-830457-0-2) weer beschikbaar, zie onder voor de digitale versie.