Uitnodiging voor dierbeleid: Discussiebijeenkomst 'Staat van het Dier'

Uitnodiging presentatie en discussiebijeenkomst ‘Staat van het dier’

Hoe vindt u dat het dier er bij staat in Nederland? Is de positie van het dier in Nederland veranderd in de afgelopen jaren? De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) legde diverse vragen voor aan het Nederlandse publiek en gaf zijn eigen zienswijze. Eind vorig jaar is hierover gerapporteerd in de ‘Staat van het Dier’; een tijdsbeeld van de RDA over de staat van het dier in Nederland.

De zienswijze is gebaseerd op de publieksenquête onder ruim 2000 Nederlanders, de resultaten van ons congres over hetzelfde onderwerp in februari 2019 en beschouwingen van mensen binnen en buiten de RDA. De RDA ziet de ‘Staat van het dier’ ook als nulmeting zodat metingen in de toekomst een trendanalyse mogelijk maken.

De zienswijze is in het najaar van 2019 gepresenteerd en besproken in diverse regionale bijeenkomsten en de RDA wil dit ook graag doen voor geïnteresseerde beleidsmedewerkers. Het oorspronkelijke idee was om afgelopen voorjaar hiervoor bij elkaar te komen, maar door het coronavirus kon dit helaas niet doorgaan. Daarom wordt het nu in een virtueel jasje gestopt.

Inmiddels is de RDA volop aan de slag met het leeuwendeel van de thema’s genoemd in ‘Staat van het Dier’. Graag gaan wij met u in gesprek over een aantal van deze thema’s, op dinsdag 3 november van 10.00 tot 12.00 uur.

Programma:

De digitale bijeenkomst zal starten met presentaties vanuit de RDA:

  • Aanleiding zienswijze: Marc Schakenraad, secretaris RDA
  • Algemene beschouwing: Ynte Schukken, raadslid, o.m. directeur Gezondheidsdienst voor Dieren
  • Agenda: Jan Staman, voorzitter RDA

Na deze presentaties zal er opgesplitst worden in verschillende groepen om te discussiëren over thema’s uit Staat van het Dier waar de RDA op dit moment aan werkt.

De thema’s die behandeld worden:

  • Wolf: begrip voor wolf, mens en natuur.
  • Dierwaardige veehouderij: een veehouderij voor het dier.
  • Doden van dieren: dierenwelzijn en andere maatschappelijke dimensies.
  • Gezelschapsdieren: relatie mens-dier; maakt liefde blind?

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst.

Graag tot dan!

Aanmelding Bijeenkomst ‘Staat van het Dier’ dinsdag 3 november 2020

Aanhef
Ik meld me aan voor de volgende discussiesessie
Ik wil op de hoogte gehouden worden van publicaties en activiteiten van de Raad voor Dierenaangele genheden.
avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor ons registratieoverzicht m.b.t. onze bijeenkomst. Na de bijeenkomst zullen uw gegevens vernietigd worden, tenzij u aangeeft op de hoogte te willen blijven van onze publicaties en activiteiten. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, om een overzicht te krijgen van wie er van welke partijen aanwezig zijn tijdens onze bijeenkomst.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens voor ons eigen overzicht, ter voorbereiding op onze bijeenkomst. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Na de bijeenkomst zullen uw gegevens vernietigd worden, tenzij u aangeeft op de hoogte te willen blijven van onze publicaties en activiteiten. In het laatste geval bewaren we uw gegevens tot uw verzoek om uw gegevens te verwijderen. Meer informatie kunt u vinden op https://www.rda.nl/privacy.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring