Vacature Adjunct secretaris/ communicatieadviseur Raad voor Dierenaangelegenheden

Dierenwelzijn gaat veel mensen aan het hart. De maatschappelijke tegenstellingen op dit onderwerp zijn groot. Discussies over de omgang met dieren zijn vaak fel en emotioneel. De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) is een onafhankelijke raad van zo’n 40 deskundigen die de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd of op eigen initiatief adviseert over vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn inclusief diergezondheid en ethische vraagstukken.

Als ervaren communicatieadviseur zet jij in dit sterk gepolariseerde veld de RDA op de kaart als een betrouwbare gezaghebbende adviesraad die op een constructieve manier belangrijke onderwerpen op het vlak van dierenwelzijn en – gezondheid agendeert en oplossingsrichtingen aanreikt aan bestuurders, beleidsmakers en stakeholders.

Jij zet je kennis en ervaring in om de Raad voor Dierenaangelegenheden helder te profileren en goed te positioneren als gezaghebbend adviesorgaan dat tevens een zichtbare verbindende rol vervult in de maatschappelijke dialoog over dierenwelzijn. Bij elke zienswijze ontwikkel je een communicatieaanpak, waarbij je kansen voor profilering aangrijpt en effectief op risico’s anticipeert. Daarnaast ontwikkel je middelen en activiteiten gericht op zichtbaarheid en dialoog op strategische en overkoepelende thema’s. Je werkt daarbij nauw samen met de voorzitter en secretaris. Je bent ook de link tussen de RDA en de media. Je bent goed ingevoerd in de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe (visuele en online) media.

Je voelt je prettig in een pionierende rol. Je hebt ook een uitvoerende rol, bijvoorbeeld als beheerder van het Twitteraccount. Omdat communicatie geen dagtaak is in de ondersteuning van de RDA kun je ook de ondersteuning van zienswijzen of andere producten van de RDA op je nemen.

De kernverantwoordelijkheden zijn:

• bouwen aan een sterk profiel van de RDA met specifieke aandacht voor de rol van de voorzitter en leden
• creëren van kansen voor profilering met een proactieve mediabenadering
• doorontwikkelen van de strategische communicatievisie voor de RDA en op basis hiervan (laten) ontwikkelen van middelen en activiteiten gericht op zichtbaarheid en dialoog
• het coördineren, begeleiden en/of uitvoeren van communicatie rond zienswijzen en strategische dossiers
• op- en uitbouwen van het persnetwerk
• adviseren van de voorzitter, secretaris en bureau over de opbouw van strategisch stakeholdermanagement.

Functie-eisen

• Je hebt wo-niveau.
• Je hebt een uitstekende actuele kennis van het vakgebied communicatie (incl actuele kennis over nieuwe visuele en online media).
• Je hebt ruime ervaring met reputatie- en issuemanagement.
• Je hebt minimaal zeven jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie en binnen een complexe werkomgeving. Je hebt bij voorkeur ervaring bij de Rijksoverheid.
• Je stimuleert vernieuwing op het gebied van nieuwe media.
• Je hebt een uitstekend netwerk (wetenschap, maatschappelijke organisaties, media, politiek en beleid) dat je graag wilt uitbreiden en een proactieve, resultaatgerichte instelling.
• Je beschikt over uitstekende schrijfvaardigheden. Je vertaalt ingewikkelde materie in glasheldere aansprekende boodschappen.
• Je denkt strategisch, handelt tactisch en toont je slagvaardig. Je zoekt de samenwerking actief op en voert zo nodig zelf de afgesproken activiteiten uit.
• Je weet wat er van je gevraagd kan worden in een complex maatschappelijk, politiek en bestuurlijk krachtenveld.

Arbeidsvoorwaarden:
Aanstelling via START People uitzendbureau

Salarisniveauschaal 12

Bijzonderheden: minimaal 24 uur per week, maximaal 36 uur per week

Meer info: Marc Schakenraad, algemeen secretaris RDA, 06-53340633 secretaris@rda.nl

Regionale bijeenkomst op 11 december 2019 in Den Haag