Aankondiging presentatie RDA Zienswijze "Ruimings- en vaccinatiebeleid"

De presentatie van de Zienswijze "Ruimings- en vaccinatiebeleid" van de Raad voor Dierenaangelegenheden zal plaatsvinden op donderdag 14 juni aanstaande van 10.00 tot 11.30 uur bij Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Leiden veranderende omstandigheden tot heroverweging van beleid en meer noodzaak tot preventie?

De Raad heeft zich gebogen over de vraag of recente maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderlijke epidemiologie van sommige dierziekten tot een noodzaak tot heroverweging van het Nederlandse ruimings- en vaccinatiebeleid voor dierziekten leiden. Naar aanleiding van de recente ruimingen na de vondst van residuen van fipronil in eieren, is ook aandacht besteed aan ruimingen die niet plaatsvinden in het kader van dierziektebestrijding. De Raad pleit met name voor meer aandacht voor preventie. Het Nederlandse beleid ten aanzien van dierziekten en veehouderij  moet gericht zijn op het inrichten van een duurzame veehouderijsector waarbij preventie van dierziekten, dierwelzijn en circulariteit voorop staan.   De fipronil affaire doet de vraag ontstaan of we  voor grootschalige  ruimingen die  niet in het licht staan  van  dierziektebestrijding niet een uitgebreider beleidskader  nodig hebben.

Forum

De zienswijze is voorbereid door een zogenaamd forum uit de Raad, bestaande uit ir. M. (Marijke) de Jong-Timmerman, prof. dr. Y.H. (Ynte) Schukken, drs. J. (Jacques) Kaandorp, prof. dr. ir. L. (Leo) den Hartogh, drs H. (Henny) Swinkels en prof. dr. M.P.H. (Marion) Koopmans tevens voorzitter van het forum. Alle leden zitten op persoonlijke titel in de Raad. Het forum is ondersteund door een aantal specialisten.

Betrokkenen, pers en belangstellenden van harte welkom

Bij de presentatie wordt de zienswijze toegelicht door professor Marion Koopmans. Vervolgens reflecteren een aantal genodigden op deze zienswijze en is ruimte voor vragen en discussie met alle aanwezigen. De Zienswijze is in de zaal beschikbaar.

Het is een openbare bijeenkomst waarbij betrokkenen, pers en andere belangstellenden van harte welkom zijn. We vragen u wel, in verband met de grootte van de zaal, om vóór 10 juni door te geven via info@rda.nl of en met hoeveel personen u aanwezig zult zijn.