Evaluatie Raad voor Dierenaangelegenheden 2008-2014

RDA meer en breder inzetten. Dit heeft staatssecretaris van Dam besloten als reactie op de evaluatie van de Raad voor dierenaangelegenheden (RDA) over de periode 2008-2014. Uit deze evaluatie kwam naar voren dat de RDA “bewezen deskundig maar onvoldoende benut” is.

De evaluatie is uitgevoerd door onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF). Op basis van onderzoek en een groot aantal interviews blijkt dat de RDA gewaardeerd wordt om zijn grote deskundigheid en relevante kennis en daarmee in een behoefte voorziet. De brede samenstelling van de Raad is hier een belangrijke factor in. De RDA en de staatssecretaris hebben de aanbevelingen overgenomen en werken in goed overleg  aan de realisatie ervan.