Verslag 2011-2013 Raad voor dierenaangelegenheden

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken ontving vandaag het eerste exemplaar van het jaarverslag door de voorzitter RDA, prof.dr. Frauke Ohl.

prof.dr. Frauke Ohl (voorzitter RDA) en Sharon Dijksma (Staatssecretaris Economische Zaken)

Dit (jaar)verslag is voor het eerst in een ‘nieuw jasje’ gestoken want de raad vindt het belangrijk om haar resultaten voor een breder publiek beschikbaar te maken. Terugkijkend naar de afgelopen jaren heeft de raad een consistente lijn gevonden over de verschillende vraagstukken heen en wilt dit op deze nieuwe manier toegankelijk maken.

In de jaren 2011 tot en met 2013 verschenen er zeven zienswijzen van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Deze gingen over vraagstukken van uiteenlopende aard en reikwijdte, zoals de wijze waarop ganzen worden gedood of de vraag wanneer wij als mensen verantwoordelijkheid moeten nemen voor het welzijn van niet-gehouden dieren.

De raad beperkt zich niet tot de concrete vraag die aan de orde is, maar zoekt steeds naar de vragen die daarachter liggen. Dat maakt het mogelijk om te streven naar een handelingskader voor de manier waarop mensen omgaan met dieren. Zo’n kader geeft niet direct de antwoorden maar begeleidt er wel stapsgewijs naartoe.