Zorg voor niet gehouden dieren!

Op 19 september 2013 besprak de Tweede Kamer onder andere de zienswijze Zorgplicht Natuurlijk Gewogen in het Algemeen Overleg Zorg voor nietgehouden dieren. U treft het verslag van dit AO onderstaande aan.