09 juni Aanmelden Vaarkamplezing 9 juni 2022

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Geertekerk in Utrecht

Op donderdag 9 juni 2022 organiseren de faculteit Diergeneeskunde en de Raad voor Dierenaangelegenheden op verzoek van het ministerie van LNV de vijfde (uitgestelde) Vaarkamplezing met als thema “Relatiecrisis?’' We gaan op zoek naar houvast in onze relatie met dieren. De bijeenkomst vindt plaats in de Geertekerk in Utrecht. Aanvang 16.30 – 18.00 uur, met aansluitend een borrel. De inloop start om 15.45 uur.

Aanmelding Vaarkamplezing 9 juni 2022

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *
Beeld: ©RDA