03 februari SAVE THE DATE Vaarkamplezing 3 FEBRUARI 2022

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Academiegebouw Universiteit Utrecht

Op donderdag 3 februari 2022 organiseren de faculteit Diergeneeskunde en de Raad voor Dierenaangelegenheden op verzoek van het ministerie van LNV de vijfde Vaarkamplezing met als thema ‘Relatiecrisis?’ We gaan op zoek naar houvast in onze relatie met dieren. De bijeenkomst vindt plaats in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.

De positie van het dier verandert. Dieren worden meer en meer als partner gezien. Wat geeft ons houvast in de veranderende relatie? De wetenschap, de filosofie, de rechtsgeleerdheid?

De Vaarkamplezing is een bijeenkomst ter nagedachtenis aan Henk Vaarkamp. De bijeenkomst staat in het licht van leren, verbinden en inspireren.

Meer informatie over het programma en hoe u zich kunt aanmelden volgt later.

We hopen u op 3 februari a.s. te mogen verwelkomen!