nieuws

23-11-2016
Pauline Krikke nieuwe voorzitter Raad voor Dierenaangelegenheden
Pauline Krikke nieuwe voorzitter Raad voor Dierenaangelegenheden

Pauline Krikke is door staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) benoemd als voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA). De benoeming geldt voor vier jaar. Pauline Krikke is de opvolger van de begin dit jaar overleden Frauke Ohl. 

 

In het verleden was Pauline Krikke (55) onder meer burgemeester van Arnhem (2001 tot 2013) en wethouder van Amsterdam (1996-2001). In 2015 werd ze lid van de Eerste Kamer namens de VVD. Ook is Krikke momenteel actief als consultant en toezichthouder voor de overheid en het bedrijfsleven. Deze functies zal zij combineren met het voorzitterschap van de RDA. De bestuurlijke ervaring speelde een belangrijke rol bij de benoeming van de nieuwe RDA-voorzitter.

 

De Raad voor Dierenaangelegenheden is een onafhankelijk overlegorgaan van maximaal vijftig deskundigen. De raad geeft het kabinet – gevraagd en ongevraagd – aanbevelingen op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en ethische vraagstukken. De afgelopen tijd heeft de RDA zich onder meer gebogen over regulering van het aantal zwerfkatten en vermindering van het antibioticagebruik in de veehouderij. Momenteel werkt de RDA op verzoek van staatssecretaris Van Dam aan zienswijzen over paardenmarkten en het houden van potentieel gevaarlijke honden.

17-11-2016
RDA brengt bezoek aan Amsterdamse Waterleiding Duinen
RDA brengt bezoek aan Amsterdamse Waterleiding Duinen

Waar je ook kijkt, overal lopen damherten, in groepjes of alleen. Zelfs als je je ogen dicht doet, zijn ze er. Het is bronsttijd. Van alle kanten klinkt het burlen. Voor de leden van het RDA-forum ‘’samenhang natuur- en dierbeleid’’ is de excursie door de Amsterdamse Waterleiding Duinen een leerzame ervaring: hier wordt zichtbaar hoe overheid en beheerders van natuurterreinen na jarenlang worstelen met het dilemma – ingrijpen of niet? – uiteindelijk niet ontkomen aan een keuze.

 

Bezoek RDA forumleden aan Amsterdamse Waterleiding Duinen

20-10-2016
Startnotitie forum
Startnotitie forum

Maatschappelijke aspecten van invertebraten als productiedier

 

Insecten houden als mini vee; het is een idee waar veel Nederlanders aan moeten wennen. Toch loopt Nederland voorop in een wereldwijde trend naar schaalvergroting in de insectenkweek. De belangrijkste reden hiervoor is dat er vanwege de groeiende wereldbevolking een tekort aan hoogwaardige eiwitten dreigt. Insecten bieden een alternatieve voedingsbron voor zowel mens als productiedier.

 

Een veelgenoemd voordeel van de insectenkweek is dat het milieuvriendelijker is dan de huidige vleesindustrie, met mogelijk minder welzijnsproblemen. Bovendien kunnen enkele eetbare insectensoorten gevoerd worden met organische bijproducten, wat insectenkweek interessant maakt voor een circulaire economie. 

Gezien de op korte termijn verwachte veranderingen heeft de RDA besloten om een visie te geven op de diverse belangen en ethische aspecten rondom het grootschalig gebruik van insecten en andere invertebraten in onze maatschappij. Daarmee wil de RDA een beter beeld van een eventuele behoefte aan een aanvulling van beleid, wetgeving en kennis. De centrale vraag hierbij is: welke maatschappelijke vragen zijn relevant bij de groeiende grootschalige kweek van insecten?

 

Startdocument Invertebraten als productiedier

07-07-2016
Adviesaanvraag houderijvoorschriften
Adviesaanvraag houderijvoorschriften

waarmee maatschappelijk onacceptabel gedrag van honden kan worden voorkomen

 

De staatssecretaris vraagt een zienswijze van de RDA voor het opstellen van houderijvoorschriften waarmee maatschappelijk onacceptabel gedrag van honden kan worden voorkomen.

 

Brief van de staatssecretaris aan de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA)

30-06-2016
Beheers en verklein populaties zwerfkatten
Beheers en verklein populaties zwerfkatten

Dat adviseert de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) aan de staatsecretaris van Economische Zaken. Katten zijn de voornaamste overbrengers van infectieziekten toxoplasmose en Toxocara. Bij zwerfkatten  ligt het aantal geïnfecteerde dieren hoger dan bij gewone katten.

 

De Raad pleit ervoor om deze gezondheidsrisico’s te beperken. Hiertoe hebben zij een aantal maatregelen voorgesteld die gericht zijn om het aantal zwerfkatten te verkleinen en het voorkomen van besmetting van mensen en dieren door een besmette omgeving.

 

Op donderdag 29 juni jl. heeft Directeur-Generaal Hans Hoogeveen uit handen van Frans van Knapen, forumvoorzitter van ‘Vat op de Zwerfkat’, zowel het rapport als de samenvatting ontvangen.

 

Verkorte zienswijze Vat op de Zwerfkat

Volledig rapport Vat op de Zwerfkat

 

Brief van de staatsecretaris van Economische Zake aan de Tweede kamer van 7 juli jl. inzake Stand van zaken toezeggingen dierenwelzijn

 

Interview op Vroege Vogels is terug te luisteren op

www.nporadio1.nl/gemist/2016-07-03

 

Artikel RTL Nieuws Wormen en toxoplasmose: zwerfkat is bedreiging voor volksgezondheid is terug te lezen op

http://www.rtlnieuws.nl/nederland/wormen-en-toxoplasmose-zwerfkat-bedreiging-voor-volksgezondheid

 

Uitzending RTL Nieuws van 2 juli 2016 om 19.30 uur

http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/357156/Rtl_Nieuws_1930_Uur.html#

16-06-2016
Verslag Raad voor Dierenaangelegenheden 2015
Verslag Raad voor Dierenaangelegenheden 2015

De Raad voor Dierenaangelegenheden vindt het belangrijk om haar resultaten voor een breed publiek beschikbaar te maken.

 

Het jaar 2015 is een onderscheidend jaar geweest voor de Raad. Het was het jaar waarin een evaluatie werd afgeleverd van het functioneren als onafhankelijk adviesorgaan. Dat heeft als resultaat dat de staatssecretaris de Raad vaker en breder wil inzetten.

 

Daarnaast was het een jaar waarin de voorbereiding in gang werd gezet van nieuwe gevraagde en ongevraagde zienswijzen waarvan de publicatie over de grens het kalenderjaar plaatsvond. In het jaar 2015 zijn ook een 9-tal nieuwe raadsleden benoemd en in het RDA team hebben er ook wat wisselingen plaatsgevonden.

 

Ten slotte was 2015 het jaar waar bij de Raad geconfronteerd werd met de terminale ziekte van zijn voorzitter prof.dr. Frauke Ohl. Helaas en veel te vroeg is onze voorzitter in januari 2016 overleden.

 

Het verslag van de Raad over werkjaar 2015

14-06-2016
Raadsvergadering

Raadsvergadering van 13 april 2016