nieuws

13-03-2017
Voortbestaan paardenmarkten alleen met verbeteringen voor dierenwelzijn
Voortbestaan paardenmarkten alleen met verbeteringen voor dierenwelzijn

Voor paardenmarkten kan in Nederland een plek blijven, maar daarvoor is een betere borging van het dierenwelzijn nodig. Hiertoe moet het Protocol Paardenmarkten worden aangepast. Om dat protocol te kunnen handhaven moet het worden verankerd in gemeentelijke regelingen. Toezicht daarop moet worden uitgevoerd door vakbekwame mensen.

 

Dat zegt de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) in een vandaag verschenen zienswijze, opgesteld op verzoek van staatssecretaris Martijn van Dam. Het rapport en de publieksversie werden aangeboden aan Henri Kool, directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn door forumvoorzitter Hetty van Beers. De RDA zal als tweede deel van het verzoek de zienswijze presenteren aan de meest betrokken gemeenten.

 

De RDA heeft zich ter voorbereiding van dit advies gebogen over de risicofactoren voor het welzijn van paarden zowel op de markt zelf als bij het vervoer naar en van de markt. Dat leidde tot de conclusie dat het houden van paardenmarkten in Nederland op zichzelf acceptabel is, mits er voldoende waarborgen zijn voor het welzijn van de paarden. Daartoe is het volledig ontkoppelen van paardenmarkten en publieksevenementen niet direct nodig, naar het oordeel van de Raad. Wel doet de Raad aanbevelingen voor het uitbreiden en aanscherpen van het Protocol Paardenmarkten.

23-02-2017
Hondenbeten aan de kaak gesteld
Hondenbeten aan de kaak gesteld

Bij het optreden van bijtincidenten met honden spelen de eigenaar, de hond én de omgeving een rol. Beleid om zulke incidenten tegen te gaan zal alleen succesvol zijn als maatregelen betrekking hebben op al deze aspecten. Aan de hand van lichaamsbouw en gedragskenmerken moet een dynamische lijst worden opgesteld van rassen, kruisingen en look-a-likes met een relatief hoog bijtrisico. Voor zulke “Hoog Risico”-honden moeten extra voorschriften komen.

 

Dat zegt de RDA in een deze week verschenen zienswijze: “Hondenbeten aan de kaak gesteld. Preventie van ernstige hondenbeten bij mens  en dier”. De zienswijze en de brochure werden deze week aan staatsecretaris Martijn van Dam aangeboden door de voorzitter van de Raad, Pauline Krikke en forumvoorzitter van ‘Houderijvoorschriften van Honden’ Han Swinkels.

 

Bij extra voorschriften denkt de Raad aan de verplichting om HR-honden buiten kort aan te lijnen of in losloopgebieden te muilkorven. Ook de verplichting om maatregelen te treffen zodat de hond niet kan ontsnappen van het eigen terrein hoort in die categorie. De Raad adviseert om voor bepaalde publieke ruimten een gebiedsverbod af te kondigen en aan eigenaren die twee keer betrokken zijn geweest bij een bijtincident een houd- of locatieverbod op te leggen. Een aantal gemeenten heeft voor HR-honden al specifieke maatregelen genomen en huisvestingseisen geformuleerd en de Raad beveelt aan om best practices landelijk uit te wisselen.

 

In de brief van 30 juni 2016 vroeg de staatsecretaris aan de raad om een zienswijze op te stellen van houderijvoorschriften waarmee maatschappelijk onacceptabel gedrag van honden kan worden voorkomen.

22-02-2017
RDA Raad van Kinderen krijgt les over honden
RDA Raad van Kinderen krijgt les over honden

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat hond en mens goed kunnen samenleven? Na alle bijtincidenten van afgelopen tijd, is dit geen overbodige vraag waar de Raad van Kinderen van de RDA zich over buigt.

 

De kinderen van  groep 7/8 van Daltonschool de Reiziger uit Apeldoorn, die in samenwerking met de Missing Chapter Foundation zijn geselecteerd voor dit project, brachten op 21 februari een bezoek aan het Groenhorst College in Barneveld. Daar kregen ze na een korte, maar zeer gewaardeerde rondleiding langs de dierenverblijven, les van hondengedragdeskundigen.

 

Om een afgewogen antwoord op de centrale vraag te kunnen geven is het voor de kinderen van belang om zelf goed te weten hoe je het beste met een hond kunt omgaan.

13-02-2017
Raadsvergadering

Verslag van de Raadsvergadering van 9 november 2016

26-01-2017
Start samenwerking Raad van Kinderen
Start samenwerking Raad van Kinderen

Maandag 16 januari is met een presentatie het startschot gegeven voor een samenwerking met de Raad van Kinderen. Een Raad van Kinderen onderzoekt strategische dilemma’s van bedrijven en organisaties. Zij geven ideeën over mogelijke oplossingen. De komende maanden gaan de kinderen van groep 7/8 van Openbare Daltonschool De Reiziger in Apeldoorn nadenken over hoe mens en hond goed kunnen samenleven.

 

De school heeft uit een aantal opties dit onderwerp gekozen. Het onderwerp sluit aan bij een zienswijze die de staatssecretaris heeft gevraagd over houderijvoorschriften bij honden waarmee maatschappelijk onacceptabel gedrag van honden kan worden voorkomen . Omdat de RDA zich zowel op wetenschappelijke als op maatschappelijke en ethische inzichten baseert, vindt hij het belangrijk om te vernemen hoe kinderen denken over de relatie tussen mensen en honden.

 

Door de Raad van Kinderen te betrekken bij het nadenken over de positie van dieren wil de RDA ook invulling geven aan het vergroten van kennis ten aanzien van dierhouderij en dierenwelzijn bij kinderen in het basisonderwijs. De Missing Chapter Foundation zal de RDA en de kinderen begeleiden in dit traject.

23-11-2016
Pauline Krikke nieuwe voorzitter Raad voor Dierenaangelegenheden
Pauline Krikke nieuwe voorzitter Raad voor Dierenaangelegenheden

Pauline Krikke is door staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) benoemd als voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA). De benoeming geldt voor vier jaar. Pauline Krikke is de opvolger van de begin dit jaar overleden Frauke Ohl. 

 

In het verleden was Pauline Krikke (55) onder meer burgemeester van Arnhem (2001 tot 2013) en wethouder van Amsterdam (1996-2001). In 2015 werd ze lid van de Eerste Kamer namens de VVD. Ook is Krikke momenteel actief als consultant en toezichthouder voor de overheid en het bedrijfsleven. Deze functies zal zij combineren met het voorzitterschap van de RDA. De bestuurlijke ervaring speelde een belangrijke rol bij de benoeming van de nieuwe RDA-voorzitter.

 

De Raad voor Dierenaangelegenheden is een onafhankelijk overlegorgaan van maximaal vijftig deskundigen. De raad geeft het kabinet – gevraagd en ongevraagd – aanbevelingen op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en ethische vraagstukken. De afgelopen tijd heeft de RDA zich onder meer gebogen over regulering van het aantal zwerfkatten en vermindering van het antibioticagebruik in de veehouderij. Momenteel werkt de RDA op verzoek van staatssecretaris Van Dam aan zienswijzen over paardenmarkten en het houden van potentieel gevaarlijke honden.

17-11-2016
RDA brengt bezoek aan Amsterdamse Waterleiding Duinen
RDA brengt bezoek aan Amsterdamse Waterleiding Duinen

Waar je ook kijkt, overal lopen damherten, in groepjes of alleen. Zelfs als je je ogen dicht doet, zijn ze er. Het is bronsttijd. Van alle kanten klinkt het burlen. Voor de leden van het RDA-forum ‘’samenhang natuur- en dierbeleid’’ is de excursie door de Amsterdamse Waterleiding Duinen een leerzame ervaring: hier wordt zichtbaar hoe overheid en beheerders van natuurterreinen na jarenlang worstelen met het dilemma – ingrijpen of niet? – uiteindelijk niet ontkomen aan een keuze.

 

Bezoek RDA forumleden aan Amsterdamse Waterleiding Duinen

20-10-2016
Startnotitie forum
Startnotitie forum

Maatschappelijke aspecten van invertebraten als productiedier

 

Insecten houden als mini vee; het is een idee waar veel Nederlanders aan moeten wennen. Toch loopt Nederland voorop in een wereldwijde trend naar schaalvergroting in de insectenkweek. De belangrijkste reden hiervoor is dat er vanwege de groeiende wereldbevolking een tekort aan hoogwaardige eiwitten dreigt. Insecten bieden een alternatieve voedingsbron voor zowel mens als productiedier.

 

Een veelgenoemd voordeel van de insectenkweek is dat het milieuvriendelijker is dan de huidige vleesindustrie, met mogelijk minder welzijnsproblemen. Bovendien kunnen enkele eetbare insectensoorten gevoerd worden met organische bijproducten, wat insectenkweek interessant maakt voor een circulaire economie. 

Gezien de op korte termijn verwachte veranderingen heeft de RDA besloten om een visie te geven op de diverse belangen en ethische aspecten rondom het grootschalig gebruik van insecten en andere invertebraten in onze maatschappij. Daarmee wil de RDA een beter beeld van een eventuele behoefte aan een aanvulling van beleid, wetgeving en kennis. De centrale vraag hierbij is: welke maatschappelijke vragen zijn relevant bij de groeiende grootschalige kweek van insecten?

 

Startdocument Invertebraten als productiedier