nieuws

naar nieuwsarchief
05-02-2015
Verslag raadsvergadering 7 november 2014
04-12-2014
Eerste rapportage Welzijnscommissie

De welzijnscommissie heeft de eerste rapportage opgeleverd. De commissie was onder de indruk van de professionaliteit van alle betrokkenen bij de ruiming. Tevens doet zij een praktische suggestie om het dierenwelzijn te verbeteren.

 

Download de pdf: RDA-2014-63_Weekrapportage-Welzijnscie-Vogelgriepuitbraak-2014.pdf

04-12-2014
Welzijnscommissie Vogelgriepuitbraak 2014

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft de Welzijnscommissie Vogelgriepuitbraak 2014 ingesteld (“welzijnscommissie”). Deze commissie wordt gevormd door Prof dr. Frauke Ohl en dr Ruurd Stolp.

Bewaking van dierenwelzijnsaspecten is van groot belang bij de bestrijding van dierziekten. De welzijnscommissie heeft tot taak na te gaan of de ruimingsacties die momenteel plaatsvinden ter bestrijding van de uitbraak van vogelgriep op een uit oogpunt van dierenwelzijn verantwoorde wijze worden gedaan. Meer in den brede kan de welzijnscommissie aanbevelingen doen om welzijnsproblemen die zich voordoen tot een oplossing te brengen. De commissie brengt hierover rapport uit aan de staatssecretaris.

 

Link naar Overheid.nl: Instelling Welzijnscommissie Vogelgriepuitbraak 2014

Download de pdf: Instellingsbesluit-Welzijnscommissie-Vogelgriep-uitbraak-stcrt-2014-34038.pdf