nieuws

naar nieuwsarchief
02-07-2015
Startnotitie forum Samenhang Natuur-Dier
Startnotitie forum Samenhang Natuur-Dier

De positie van dieren in de “vrije” natuur staat vrijwel dagelijks in de belangstelling, denk bijvoorbeeld aan de oehoe, de wolf, de everzwijnen etc.

De RDA is gestart met een zienswijze over toepassing van het afwegingskader Zorgplicht Natuurlijk Gewogen op diersoorten in de natuur.

 

Download de pdf: RDA-startdocument-toepassing-afwegingskader-op-diersoorten-in-de-natuur_def.pdf

16-06-2015
Zienswijze Zichtbaar Veranderd;
Biotechnologie en het Tenstoonstellen van Dieren
Zienswijze Zichtbaar Veranderd;<br />Biotechnologie en het Tenstoonstellen van Dieren

De staatssecretaris van Economische Zaken vroeg de RDA op 2 juli om een zienswijze te geven over het tentoonstellen van genetische gemodificeerde  organismen (ggo’s).

 

De RDA doet in deze zienswijze een appèl op het gezonde verstand en de eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen en ontraadt extra regelgeving op het voorliggende terrein.

 

De RDA heeft in de voorliggende zienswijze de maatschappelijke en ethische vragen met betrekking tot het tentoonstellen van genetisch gemodificeerde dieren in kaart gebracht en geëxpliciteerd.

 

Wij hopen met het uitbrengen van deze samenvatting de verspreiding van die zienswijze in brede kring te stimuleren: Download hier de samenvatting

 

De volledige zienswijze kunt u hier bekijken: Zichtbaar Veranderd; Biotechnologie en het Tenstoonstellen van Dieren

09-06-2015
Adviesvraag zienswijze inzet antibioticum
Adviesvraag zienswijze inzet antibioticum

De staatssecretaris van Economische Zaken vraagt de RDA om een zienswijze op te stellen over het borgen van de diergezondheid en het dierenwelzijn in relatie tot het antibioticumbeleid in de veehouderij.

 

Download de pdf: RDA.2015.77_Aanvraag_zienswijze_inzet_antibioticum.pdf

28-05-2015
Zichtbaar Veranderd Biotechnologie en het Tentoonstellen van Dieren
Zichtbaar Veranderd  Biotechnologie en het Tentoonstellen van Dieren

Op 2 juli 2014 verzocht staatssecretaris Dijksma om een zienswijze te geven over het tentoonstellen van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's). 

 

De Raad heeft op 15 april 2015 zijn zienswijze Zichtbaar Veranderd – Biotechnologie en het Tentoonstellen van Dieren aan de staatssecretaris opgeleverd.

 

De RDA doet in deze zienswijze een appèl op het gezonde verstand en de eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen en ontraadt extra regelgeving op het voorliggende terrein.

 

De RDA heeft in de voorliggende zienswijze de maatschappelijke en ethische vragen met betrekking tot het tentoonstellen van genetisch gemodificeerde dieren in kaart gebracht en geëxpliciteerd, waarbij zij echter geen uitspraken doet over het Nederlandse kunstbeleid.

 

Download de pdf: RDA 2015 59_ RDA Zichtbaar Veranderd Biotechnologie en het Tentoonstellen van Dieren.pdf

26-05-2015
Verslag Raad voor Dierenaangelegenheden 2014
Verslag Raad voor Dierenaangelegenheden 2014

Directeur-generaal Agro en Natuur van Economische Zaken, Hans Hoogeveen, ontving het eerste exemplaar van het jaarverslag van de voorzitter, Frauke Ohl.

 

De Raad voor Dierenaangelegenheden vindt het belangrijk om haar resultaten voor een breed publiek beschikbaar te maken. Terugkijkend op  het afgelopen jaar constateren we dat veel in gang is gezet. Bijvoorbeeld de evaluatie over de periode 2008-2014, een groot aantal zienswijzen op eigen initiatief en uitwerking van zienswijzen op verzoek van de staatssecretaris.

 

In het jaar 2014 vond ook de eerste Vaarkamplezing plaats ter nagedachtenis van oud-voorzitter Henk Vaarkamp en kwam de gevraagde zienswijze ‘Onder Voorwaarden Houden van Dieren’ uit.

 

In het verslag staan we ook stil bij het verlies van raadslid Alex Ploeg die bij de ramp met de vlucht MH17 is omgekomen. De Raad heeft zich versterkt met  de leden Jacques van Alphen, Bas Haring, Han Swinkels en Hans van Trijp. Daarnaast is het gehele RDA team vernieuwd.

 

U kunt hier het Jaarverslag lezen: RDA-jaarverslag2014-BW-defweb.pdf

30-04-2015
Startnotitie forum Zwerfkatten
Startnotitie forum Zwerfkatten

Er bestaan diverse signalen dat mensen problemen ervaren van zwerfkatten. Aanleiding voor de RDA om de zwerfkatten problematiek in breed verband te beoordelen zijn de risico’s voor volksgezondheid en dierenwelzijn.

 

Download de pdf: RDA vastgesteld startdocument Zwerfkatten - beheersing en verkleining problematiek van zwerfkatten

21-04-2015
Startnotitie forum One Health
Startnotitie forum One Health

One Health betekent dat de gezondheid van mens, dier en ecosysteem een geheel vormen en om een geïntegreerde benadering vragen, zodat voor het geheel een optimale situatie wordt bereikt.

 

De RDA is gestart met een zienswijze over de invloed van het One Health concept op de gezondheid en welzijn van het dier.

 

Download de pdf: RDA-vastgesteld-startdocument-One-Health-bouwstenen-voor-afwegingskader.pdf

14-04-2015
Eindrapportage Welzijnscommissie Vogelgriepuitbraak 2014
 Eindrapportage Welzijnscommissie Vogelgriepuitbraak 2014

De Welzijnscommissie is door staatssecretaris Dijksma gevraagd om toezicht te houden bij de ruimingen in het kader van de vogelgriepuitbraak 2014. De commissie heeft op 9 maart 2015 de eindrapportage opgeleverd.

 

De staatssecretaris heeft op 13 april jl. de Tweede Kamer geïnformeerd. De eindrapportage zal een onderdeel zijn van de evaluatie die voor de zomer aan de Tweede kamer wordt toegezonden.

 

Download de eindrapportage van de Welzijnscommissie Vogelgriepuitbraak 2014.

Download de reactie van de staatssecretaris.

24-03-2015
Startnotitie forum Melkveehouderij
Startnotitie forum Melkveehouderij

Op 1 april 2015 wordt de melkquotering binnen de Europese Unie afgeschaft. Het staat melkveehouders, binnen de geldende milieuwet- en regelgeving, vanaf die datum vrij om meer melk te produceren.

 

De beëindiging van de melkquotering geeft ondernemers een ander perspectief voor de ontwikkeling van hun bedrijf. Zo zal de melkprijs naar verwachting veel sterker fluctueren en daarmee het rendement op de bedrijven. Onduidelijk is welke consequenties dat kan hebben op zaken die het dier raken. Om meer inzicht te krijgen in de mogelijke scenario’s heeft de Raad een adviesvraag geformuleerd welke de komende maanden verder uitgewerkt zal worden:

Heeft de verwachte fluctuatie in melkprijs effect op het welzijn en de gezondheid van melkkoeien en jongvee, en de van melkvee afkomstige vleesstieren en vleeskalveren?

 

Download de pdf: RDA vastgesteld startdocument Melkveehouderij impact van prijsfluctuaties.pdf

12-03-2015
Zienswijze Onder Voorwaarden Houden van Dieren
Zienswijze Onder Voorwaarden Houden van Dieren

De staatssecretaris van Economische Zaken vroeg de RDA in 2013 om de randvoorwaarden aan te geven waar­onder bepaalde diersoorten als gezelschapsdier gehou­den kunnen worden.

 

De raad concludeerde dat met de toen beschikbare gegevens die voorwaarden niet ver­antwoord konden worden geformuleerd, en adviseerde een route om de nodige informatie te kunnen oogsten. Inmiddels heeft de staatssecretaris mede op basis van de inbreng van de RDA de eerste huisdierenlijst gepu­bliceerd.

 

Wij hopen met het uitbrengen van deze samenvatting de verspreiding van die zienswijze in brede kring te stimuleren: Download hier de samenvatting.

 

De volledige zienswijze kunt u hier bekijken:

Publicaties 2013 - Onder Voorwaarden Houden van Dieren

 

page loading