Verwacht

Startnotitie forum

Startnotitie forum

Maatschappelijke aspecten van
invertebraten als productiedier

 

Insecten houden als mini vee; het is een idee waar veel Nederlanders aan moeten wennen. Toch loopt Nederland voorop in een wereldwijde trend naar schaalvergroting in de insectenkweek. De belangrijkste reden hiervoor is dat er vanwege de groeiende wereldbevolking een tekort aan hoogwaardige eiwitten dreigt. Insecten bieden een alternatieve voedingsbron voor zowel mens als productiedier.

 

Een veelgenoemd voordeel van de insectenkweek is dat het milieuvriendelijker is dan de huidige vleesindustrie, met mogelijk minder welzijnsproblemen. Bovendien kunnen enkele eetbare insectensoorten gevoerd worden met organische bijproducten, wat insectenkweek interessant maakt voor een circulaire economie. 

Gezien de op korte termijn verwachte veranderingen heeft de RDA besloten om een visie te geven op de diverse belangen en ethische aspecten rondom het grootschalig gebruik van insecten en andere invertebraten in onze maatschappij. Daarmee wil de RDA een beter beeld van een eventuele behoefte aan een aanvulling van beleid, wetgeving en kennis. De centrale vraag hierbij is: welke maatschappelijke vragen zijn relevant bij de groeiende grootschalige kweek van insecten?

 

Startdocument Invertebraten als productiedier

Adviesaanvraag aanpak verbeteren welzijn paarden op paardenmarkten

Adviesaanvraag aanpak verbeteren welzijn paarden op paardenmarkten

De staatssecretaris vraagt de RDA om een zienswijze omtrent de aanpak verbeteren welzijn van paarden op paardenmarkten.

 

Download de pdf: Aanvraag EZ-voorstel aanpak verbeteren welzijn paarden.pdf

Dierenwelzijn te koop!

Dierenwelzijn te koop!

Over de rol van de overheid bij vergroting van dierenwelzijn via marktwerking.

 

Voor deze zienswijze zal het forum reflecteren op een aantal concrete initiatieven waarin is geprobeerd om via marktwerking dierenwelzijn te vergroten.

De zienswijze belicht de gewenste rol van de overheid in dit soort van initiatieven en zal voor de zomer van 2016 worden aangeboden aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam.

 

Download de pdf: RDA startdocument Dierenwelzijn te koop.pdf

Startnotitie forum Samenhang Natuur-Dier

Startnotitie forum Samenhang Natuur-Dier

De positie van dieren in de “vrije” natuur staat vrijwel dagelijks in de belangstelling, denk bijvoorbeeld aan de oehoe, de wolf, de everzwijnen etc.

De RDA is gestart met een zienswijze over toepassing van het afwegingskader Zorgplicht Natuurlijk Gewogen op diersoorten in de natuur.

 

Download de pdf: RDA-startdocument-toepassing-afwegingskader-op-diersoorten-in-de-natuur_def.pdf