2014

Stand van zaken positieflijst zoogdiersoorten

Op 3 juli 2013 verzocht Staatssecretaris Dijksma de Raad voor Dierenaangelegenheden om diersoortspecifieke houderijvoorschriften voor de “onder voorwaarden te houden zoogdiersoorten” op te stellen, ten behoeve van haar Positieflijst-beleid. De Raad heeft op 1 april 2014 per brief aan de Staatssecretaris laten weten geen overtuigende en juridisch houdbare houderijvoorschriften te kunnen opstellen, omdat niet duidelijk gemaakt wordt wat de ingeschatte gezondheids– en welzijnsrisico’s van het houden van de betreffende diersoorten zijn.

 

In overleg met de Raad en stakeholders heeft de Staatssecretaris besloten om de beoordelingsmethode van welzijns- en gezondheidsrisico’s te herzien zodat het noodzakelijke inzichtelijk kan worden verkregen en er tevens meer draagvlak wordt gecreëerd bij de stakeholders. De tot nu toe beoordeelde zoogdiersoorten zullen opnieuw beoordeeld worden volgens deze herziene methode. Op advies van de RDA en de stakeholders zal middels de aangepaste methode ook bekeken worden in hoeverre voor de als gezelschapsdier gehouden landbouw­huisdieren, hond en kat nog aanvullende diersoortspecifieke houderijvoorschriften opgesteld dienen te worden.

 

Met ingang van 1 juli jl. zijn het Besluit houders van dieren alsmede de Regeling houders van dieren in werking getreden. Het is de bedoeling dat de Positieflijst-regelgeving per 1 januari 2015 van kracht wordt.

Verantwoord Honden Houden

Op 14 februari 2013 verzocht Staatssecretaris Dijksma de Raad voor Dierenaangelegenheden om haar te adviseren over maatschappelijk aanvaardbaar gedrag van honden en hun houders - in het bijzonder m.b.t. bijtincidenten en het beleid dienaangaande.

 

De Raad heeft op 15 augustus 2013 zijn zienswijze Verantwoord Honden Houden aan de staatssecretaris opgeleverd. Deze zienswijze bevat aanbevelingen om het aantal bijtincidenten terug te dringen en adviezen om het beleid nadat een bijtincident heeft plaatsgevonden effectiever en efficiënter te maken. De Raad adviseert tevens een landelijke database voor bijtincidenten in te stellen.