Samenstelling

De RDA is een Raad van onafhankelijke deskundigen. Onder deskundigen worden wetenschappelijke experts en sectordeskundigen verstaan. Sectordeskundigheid wordt gedefinieerd als specifieke kennis van en/of een bijzonder netwerk in een bepaalde sector of aandachtsveld van de dierhouderij.

 

De raadsleden zijn op persoonlijke titel benoemd: zij hebben onafhankelijk, zonder last of ruggespraak, zitting in de Raad. De sectordeskundigen hebben dus nadrukkelijk geen belangenbehartigende rol in de Raad.

 

De nieuwe Raad bestaat uit een breed scala van deskundigen. Dit zorgt er voor dat de RDA multidiciplinaire vraagstukken kan behandelen en dat een zienswijze van de Raad vanuit vele invalshoeken, zowel vanuit de praktijk als vanuit de wetenschap, afgewogen is.  

 

Voor een volledig overzicht van de raadsleden klikt u hier.