2011

De Raad voor Dierenaangelegenheden heeft - mede op verzoek van het Ministerie van EL&I - in 2011 geen nieuwe zienswijzen vastgesteld.