2012

Zorg voor nietgehouden dieren

Op 19 september 2013 besprak de Tweede Kamer onder andere de zienswijze Zorgplicht Natuurlijk Gewogen in het Algemeen Overleg Zorg voor nietgehouden dieren. U kunt het (concept)verslag van dit AO via onderstaande link downloaden.

Richtsnoer Ganzendoden

Op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken heeft de Raad de verschillende methoden om wilde ganzen te doden met elkaar vergeleken en een inschatting gemaakt welke dodingmethoden het meest aanvaardbaar zijn. De Raad doet geen uitspraak over de aanvaardbaarheid van doden an sich. De zienswijze heeft ook geen betrekking op alternatieven voor doden.

Zorgplicht Natuurlijk Gewogen

De maatschappelijke belangstelling voor het welzijn van dieren in de natuur neemt toe en tegelijkertijd wordt de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid verplaatst van het Rijk naar de provincies. Om de makers en uitvoerders van natuurbeleid te ondersteunen biedt de Raad handreikingen voor een consistente en goed onderbouwde manier om onze verantwoordelijkheden jegens dieren in de natuurlijke omgeving vorm te geven.

 

Steekwoorden: morele verantwoordelijkheid; zorgplicht; dierenwelzijn; groep en individu; aanpassingsvermogen;

Staatssecretaris Dijksma stuurde op 13 mei 2013 haar reactie op Zorgplicht Natuurlijk Gewogen aan de Tweede Kamer. Voor deze brief klikt u hier.

Duty of Care, Naturally

Duty of Care, Naturally provides policy makers, wildlife managers and NGO's with tools and guidelines for making consistent and sustainable policies regarding semi- and nonkept animals, taking their welfare and subsequent our duty of care into account.

 

The report offers a modern and practical definition of animal welfare which can be applied for defining the welfare of both groups and individuals in kept, semikept and nonkept contexts. The moral principle for the human responsibilities towards non-kept animals is explained as well as the way in which human duty of care which follows from that.

 

This is the English translation of the RDA-report Zorgplicht Natuurlijk Gewogen.

Winstgevend Welzijn

Marktwerking als Motor voor Meer Dierenwelzijn in de veehouderij.

De RDA laat zien waarom en hoe marktwerking als belanrijkste driver voor duurzame dierenwelzijnverbeteringen in de veehouderij ingezet moet worden. Deze zienswijze bevat aanbevelingen voor de ketenpartijen in de agrofoodsectoren én aanbevelingen voor de overheid,

want: 'via marktwerking regelen' is iets anders dan 'aan de markt laten'!

Profitable Welfare

Improving Farm Animal Welfare by facilitating innovation processes and using market forces.

De mens centraal?

In samenwerking met het Centrum voor Ethiek in Gezondheidszorg (CeG) en de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) is deze Essaybundel totstand gekomen. "In hoeverre moet het humane gezondheidsbeleid meer dan nu rekening houden met de natuur in het algemeen en dieren in het bijzonder?" is de centrale vraag van deze bundel. Tien essayisten, waaronder leden van de Raad voor Dierenaangelegenheden hebben zich elk vanuit hun eigen expertise over deze vraag gebogen. De regie was in handen van de RDA, het CeG en de RLI. Op 5 april is de Essaybundel aangeboden aan Louise Fresco.

page loading