Doel

De Raad voor Dierenaangelegenheden is een raad van onafhankelijke deskundigen die op verzoek van de minister en staatssecretaris van Economische Zaken en op eigen initiatief complexe, multidiciplinaire vraagstukken op het gebied dierenwelzijn en diergezondheid bespreekt. De Raad baseert zich daarbij op de meest recente wetenschappelijke, maatschappelijke en ethische ontwikkelingen.