Veelgestelde vragen

Ik heb een vraag over de regels voor het houden van dieren in Nederland. Kan de RDA mij daarmee helpen?

De Raad voor Dierenaangelegenheden behandelt op eigen initiatief en op verzoek van de minister en staatssecretaris van EZ vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en dierethiek. De RDA is geen loket voor vragen van dierhouders. De minister en staatssecretaris van Economische Zaken maken het beleid op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid en voeren dit uit. Voor vragen daarover kunt u terecht het loket van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland, op mijn.rvo.nl.  

 

 

Ik ben op zoek naar een bepaalde publictie van de RDA. Waar kan ik dat vinden?

De publicaties die de Raad voor Dierenaangelegenheden sinds 1995 heeft uitgebracht staan op de website onder de button Publicaties. Ze staan op chronologische volgorde, de meest recente zienswijze bovenaan. U kunt de publicaties downloaden in PDF-formaat.

 

 

Voor een spreekbeurt, scriptie of andere studiedoeleinden wil ik weten hoeveel huisdieren er in Nederland worden gehouden. Heeft u daar informatie over?

Het meest recente onderzoek naar de aantallen huisdieren die in Nederlandse gezinnen worden gehouden is het onderzoek "Feiten en Cijfers 2011" uitgevoerd door de HAS Den Bosch. Het voorlaatste onderzoek was "Huisdieren in het Nederlandse gezin in 2009", uitgevoerd door TNS-NIPO.

 

 

Waar kan ik aangifteplichtige dierziekten melden?

U kunt deze dierziekten melden op het landelijk meldnummer aangifteplichtige dierziekten, telefoonnummer 045 - 5463188.

 

 

Ik heb het vermoeden dat in mijn omgeving dieren verwaarloosd en /of mishandeld worden. Kan ik dat bij u melden?

Voor het melden van individuele gevallen van (vermoede) dierenmishandeling kunt u terecht bij het landelijk meldnummer van de Dierenbescherming, telefoon 0900 - 2021210 (10 ct p/m) of op het landelijke telefoonnummer 144 ('Red een Dier').