2002

Een toetsingskader voor aanwijzing van nieuwe voor productie te houden vissoorten

Een advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden over de wijze waarop getoetst kan worden of nog niet in Nederland gekweekte vissoorten vanuit welzijnsoogpunt op aanvaarbare wijze voor productiedoeleinden gehouden kunnen worden.

Plan van aanpak van CatFancy voor de bestrijding van aangeboren afwijkingen bij katten

Het door CatFancy opgestelde Plan van Aanpak voor de bestrijding van schadelijke erfelijke kenmerken bij raskatten is ter beoordeling aan de Raad voor Dierenaangelegenheden voorgelegd.

Fokken met recreatiedieren 2

Dit advies is een vervolg op advies 2002/02.
Om als overheid regels te kunnen stellen voor het fokken van recreatiedieren, gebaseerd op Art. 55 van de GWWG bracht de Raad voor Dierenaangelegenheden een advies uit met de volgende vijf onderdelen: criteria om welzijnsbeperkingen te kunnen vaststellen, een groslijst van schadelijke erfelijke kenmerken, informatie over kenmerken in de groslijst, prioriteitsvolgorde bij de groslijst en tot slot mogelijke maatregelen ter bestrijding van het probleem.

Fokken met recreatiedieren 1

Problemen voorkomend bij het fokken met hobbydieren zijn omvangrijk, divers en complex. Dit advies beperkt zich tot de schadelijke erfelijke kenmerken bij het fokken met recreatiedieren zoals konijnen, knaagdieren, hoenders en sierduiven.

Minimum welzijnseisen tijdens bestrijdingscampagnes

De Raad adviseert welke dierenwelzijnseisen tijdens bestrijdingscampagnes van (aangifteplichtige besmettelijke) dierziekten zoals varkenspest en mond- en klauwzeer minimaal gehandhaafd moeten worden. Deze eisen zijn geformuleerd voor vleeskalveren, vleesstieren, melkgevend vee, nuchtere kalveren, schapen, geiten, vleesvarkens en fokvarkens.