Home

 

RDA op Twitter: @Dierenraad 

 

 

 

 

  

 

 

Staatssecretaris Dijksma gedenkt

RDA-voorzitter Vaarkamp met lezing

 

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken heeft op 7 februari persoonlijk de eerste Vaarkamp-lezing geopend. Door het instellen van deze lezing – die elke twee á drie jaar zal plaatsvinden – gedenkt zij de voorzitter van haar Raad voor Dierenaangelegenheden, die op in oktober 2011 onverwacht overleed.

 

Elke Vaarkamp-lezing zal een prominente spreker een actueel onderwerp behandelen, waarbij het thema ‘maatschappelijke acceptatie van de dierhouderij’ de rode draad vormt. De voordracht van deze eerste Vaarkamp-lezing werd verzorgd door de decaan van de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht, prof. dr. Anton Pijpers. De titel is: “Het houden van dieren…ieders verantwoordelijkheid?!”

 

Bij leven werkte Henk Vaarkamp even graag en gemakkelijk met topbestuurders, hoogleraren, studenten, dierenartsen en boeren. Dat zien we terug in de lijst van personen die op deze bijeenkomst aanwezig waren.  

 

De integrale tekst van de lezing wordt binnenkort gepubliceerd en verstuurd naar alle deelnemers en naar iedereen die op de RDA-nieuwsbrief geabboneerd is.