Home

In memoriam

In memoriam

Frauke Ohl, voorzitter Raad voor dierenaangelegenheden

 

Onze voorzitter Frauke Ohl is op 28 januari op vijftigjarige leeftijd overleden. We wisten dat het door haar ziekte onvermijdelijk was, maar het raakt ons diep en het trieste nieuws kwam veel te snel.

 

Prof. dr. Frauke Ohl, van oorsprong een Duitse biologe, was sinds 2008 lid van de Raad voor dierenaangelegenheden, en sinds 2012 voorzitter.

Daarnaast was ze hoogleraar Dierenwelzijn en Proefdierkunde aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en voorzitter van het Departement Dier in Wetenschap en Maatschappij van de faculteit Diergeneeskunde aan dezelfde universiteit. Voor het ministerie van EZ vervulde ze vele adviesfuncties, veelal in de rol van voorzitter.

 

Onder het voorzitterschap van Frauke heeft de RDA een boost gekregen; zonder haar was de RDA niet geworden wat hij nu is. Ze had een bewonderenswaardige, natuurlijke autoriteit. Ze kon mensen en meningen verbinden, met altijd het juiste woord of vraag op het juiste moment. Op een snelle manier kwam ze tot de kern. Ze wilde nooit het laatste woord, maar kreeg het op de inhoud vrijwel altijd. Open en altijd behulpzaam voor anderen, nooit aandacht vragend voor zichzelf.

 

Frauke heeft onze Raad geïnspireerd en tot nieuwe inzichten geleid. Ze stond voor een open dialoog over de plaats en het gebruik van dieren in onze samenleving. Met ruimte voor ratio én emotie.

 

Bovenal was ze een warme vrouw om mee samen te werken.

 

Onze gedachten zijn bij haar man en haar familie.

 

De RDA mist zijn boegbeeld, maar gaat met extra inspiratie verder op de onder haar leiding ingeslagen weg.

 

Doel en activiteiten van de raad

De Raad voor dierenaangelegenheden (RDA) is een onafhankelijke raad van deskundigen die de staatssecretaris van Economische Zaken gevraagd en ongevraagd adviseert over multidisciplinaire vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid.

 

De RDA bestaat op dit moment uit circa veertig deskundigen met zeer uiteenlopende achtergrond en deskundigheid, die er op persoonlijke titel en zonder last of ruggespraak zitting in hebben.

 

De RDA behandelt vraagstukken over de volle breedte van het dierbeleid: over gehouden en niet-gehouden, dus ‘in het wild levende’  dieren, over hobbydieren, over gezelschapsdieren, en over productie- en proefdieren.

 

De raad legt het resultaat van zijn beraadslagingen neer in een zogenaamde zienswijze. Die geeft een overzicht van wetenschappelijke en maatschappelijke achtergronden van een vraagstuk, en adviseert over beleidsrichtingen en oplossingsrichtingen voor mogelijke dilemma’s. Consensus is niet noodzakelijk: een zienswijze van de raad kan minderheidsstandpunten bevatten.