Home

Doel en activiteiten van de raad

De Raad voor dierenaangelegenheden (RDA) is een onafhankelijke raad van deskundigen die de staatssecretaris van Economische Zaken gevraagd en ongevraagd adviseert over multidisciplinaire vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid.

 

De RDA bestaat op dit moment uit circa veertig deskundigen met zeer uiteenlopende achtergrond en deskundigheid, die er op persoonlijke titel en zonder last of ruggespraak zitting in hebben.

 

De RDA behandelt vraagstukken over de volle breedte van het dierbeleid: over gehouden en niet-gehouden, dus ‘in het wild levende’  dieren, over hobbydieren, over gezelschapsdieren, en over productie- en proefdieren.

 

De raad legt het resultaat van zijn beraadslagingen neer in een zogenaamde zienswijze. Die geeft een overzicht van wetenschappelijke en maatschappelijke achtergronden van een vraagstuk, en adviseert over beleidsrichtingen en oplossingsrichtingen voor mogelijke dilemma’s. Consensus is niet noodzakelijk: een zienswijze van de raad kan minderheidsstandpunten bevatten.

 

Save the date Tweede Vaarkamplezing

Vorig jaar is voor de eerste keer de “Vaarkamplezing” gehouden, een traditie in wording als eerbetoon en herinnering aan prof. dr. Henk Vaarkamp. Henk was onder meer voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden en hoogleraar bij de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Mede op verzoek van staatssecretaris Dijksma wordt de volgende lezing georganiseerd op 5 oktober, vanaf 16.00 uur in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.

Lees verder »

Uitnodiging Vaarkamplezing 2015

Onder aan dit artikel treft u een uitnodiging aan voor de “Vaarkamplezing”, een traditie in wording als eerbetoon en herinnering aan prof. dr. Henk Vaarkamp.

Dit jaar is het thema “Duurzame Dierhouderij – een dialoog”. Deze lezing vindt plaats op maandag 5 oktober 2015 vanaf 16.00 uur in de aula van het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.

 

Voor deze lezing zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Geef uw deelname daarom door aan het secretariaat van de RDA vóór 21 september a.s. Ongeveer een week van te voren krijgt u bericht over uw deelname.

 

U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar info@rda.nl voorzien van de volgende gegevens:

 

Volledige naam:

Werkgever:

Huidige functie:

Telefoonnummer:

Email adres:

 

Wij verwelkomen u graag op 5 oktober!

 

Mede namens het ministerie van Economische Zaken &

Faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht),

 

Frauke Ohl (voorzitter Raad  voor Dierenaangelegenheden)

Marc Schakenraad (secretaris Raad voor Dierenaangelegenheden)